Moj A1
Zelo zanimiv

Pribitki na vzorec uporabe mobilnih storitev v EU/EEA

Pribitki na vzorec uporabe mobilnih storitev v EU/EEA
Uporabniška raven 4
Značka +3
Z naše strani si prejel/a SMS za spremembo vzorca uporabe v EU/EEA gostovanju, naj pojasnimo, kaj to zate pomeni.

1. Zakaj sem na svojo številko prejela SMS, da mi boste začeli zaračunavati pribitke v EU gostovanju, če ne spremenim vzorca uporabe mobilnih storitev?
Pribitki na vzorec uporabe se dodajo na posamično mobilno storitev v EU gostovanju kadar se ugotovi, da je uporabnik v zadnjih 4 mesecih (oz. 123 dneh) konkretno storitev uporabljal pretežno v EU gostovanju.
To pomeni, da si več kot polovico dni v zadnjih štirih mesecih uporabljal storitev izključno v EU gostovanju in je količina porabljenih enot storitve v EU gostovanju večja kakor količina izven EU gostovanja (t.j. v nacionalnem omrežju in v gostujočih omrežjih izven EU).

2. Kaj to pomeni zame stroškovno?
Višina pribitkov je regulirana, trenutno se obračunavajo v višini 0,03904 € na minuto odhodnega klica v Slovenijo oz. znotraj omrežij držav, za katere velja EU regulacija, 0,0132 € na minuto dohodnega klica, 0,0122 € na poslani SMS, 0,0054 € na poslani MMS in 5,49 € na GB prenesenih podatkov.

3. Ali se bo pribitek zaračunal za vse storitve- klic, SMS, prenos podatkov?
Pribitki na vzorec uporabe se zaračunajo na posamično storitev v EU gostovanju: klici, prenos podatkov, sporočila SMS ali sporočila MMS, kadar se ugotovi, da je uporabnik v zadnjih 4 mesecih (oz. 123 dneh) to storitev uporabljal pretežno v EU gostovanju.

4. Ali lahko vklopim kakšno opcijo, da se pribitki ne bodo zaračunavali?
Ne, pri pretežni porabi in prisotnosti v EU območju gre za kršitev pravil pravične rabe in za tovrstne primere ni nobene dodatne opcije. Edini način za odpravo pribitkov je, da se spremeni vzorec uporabe v korist domače oz. izven EU porabe.

5. Na podlagi katere regulative lahko A1 obračunava pribitke?
Z namenom preprečevanja zlorab gostovanja v evropskih omrežjih je EU regulacija (zlasti Uredbe št. 531/2012, 2120/2015 in 2016/2286) predpostavila varnostne mehanizme oz. omejitve pravične rabe, ki so povzeti tudi v A1 Pogojih za izvajanje mobilnih storitev. Eden od mehanizmov za preprečevanje trajnega oz. pretežnega gostovanja v EU so tudi t.i. pribitki na vzorec uporabe.

6. Zakaj mi boste zaračunavali pribitke, ali ni tako, da veljajo enaki pogoji uporabe mobilnih storitev v Sloveniji in v EU/EEA?
Koncept »Roam Like at Home« omogoča gostovanje kot v domačem omrežju. To pomeni, da lahko A1 uporabniki mobilne storitve v EU/EEA uporabljate iz zakupa količin, ki jih ima izbrani paket.
Z namenom preprečevanja zlorab gostovanja v evropskih omrežjih, EU regulacija uvaja tudi princip pravične uporabe (PPU) in obračunavanje pribitkov, če je zaznana pretežna uporaba storitev v EU gostovanju.
Storitve lahko uporabljate, kar pa je najpomembneje - paketi so namenjeni pretežni uporabi v domačem omrežju in ne daljšemu in neprekinjenemu gostovanju.
A1 si zato pridržuje pravico, da vas pozove k spremembi vzorca uporabe v skladu s Posebnimi pogoji za izvajanje mobilnih storitev, ki so na voljo na povezavi: http://bit.ly/Posebni_pogoji_za_mobilne_storitve.

7. Kako lahko spremenim vzorec uporabe?
Uporabniki imate 15 dni časa, da vzorec spremenite tako, da boste imeli večjo prisotnost ali porabo izven EU gostovanja (t.j. v nacionalnem omrežju ali v gostujočih omrežjih izven EU). Če je vzorec uporabe in prisotnosti v opazovanem obdobju - 15 dni še vedno pretežno v EU gostovanju, se uporabniku vključijo pribitki na konkretno storitev in o tem pošlje SMS obvestilo. Pribitki so nato vključeni toliko časa, dokler se štirimesečni vzorec uporabe in prisotnosti ne spremeni v prid omrežjem izven EU. Porabo pri uporabnikih s pribitki spremljamo na dnevni ravni in izključimo pribitke naslednji dan, ko se vzorec uporabe spremeni.

Primer: Tina je imela od 1. 2. 2019 do 31. 5. 2019 povečano uporabo mobilnih storitev v EU. Po pozivu ni spremenila vzorca uporabe, kar pomeni, da so se ji 15. 6. 2019 začeli zaračunavati pribitki. 16. 6. 2019 je Tina v Sloveniji in uporablja storitve doma. Pribitki so trajni dokler se vzorec uporabe ne spremeni tako, da bo v zadnjih 4 mesecih (pred 16. 6.) več porabe izven EU (kar pomeni doma oz. izven EU).

8. Kdaj se prebitki prenehajo zaračunavati?
Pribitki se prenehajo zaračunavati naslednji dan, ko se vzorec uporabe spremeni oz., ko ima številka ali višjo porabo izven EU gostovanja ali več dni izven EU gostovanja v zadnjih štirih mesecih.

9. Ali prejmem SMS, ko se izključijo pribitki?
Uporabnikov o izklopu ne bomo posebej obveščali, je pa ob prehodu meje iz samodejnega SMS sporočila o pogojih v gostovanju razvidno, da se pribitki ne obračunavajo.

10. Ali se bodo pribitki zaračunavali na vseh mojih številkah?
Poziv je poslan le na tisto številko, za katero je bila zaznana kršitev PPU in ne tudi na preostale številke, ki jih lahko ima naročnik. Prehodno 15-dnevno obdobje prične teči in pribitki se bodo potencialno začeli zaračunavali izrecno na številki, na katero je bil poslan SMS.

11. Ali mi boste zaračunavali pribitke z naslova trajnih vezi in vzorca uporabe?
Ne, pribitki se ne seštevajo. Obračunajo se glede na prioriteto, najprej pribitki na odsotnost trajnih vezi, pribitki na vzorec uporabe in nato pribitki na pakete z odprtim prenosom podatkov.
Obračunajo se v višini 0,03904 € na minuto odhodnega klica v Slovenijo oz. znotraj omrežij držav, za katere velja EU regulacija, 0,0132 € na minuto dohodnega klica, 0,0122 € na poslani SMS, 0,0054 € na poslani MMS in 5,49 € na GB prenesenih podatkov.
Primer: Ana ima paket GO! S in je na študijski izmenjavi v tujini. Ker storitve pretežno uporablja v gostovanju, je prejela poziv za izkazovanje trajnih vezi in tudi poziv za spremembo vzorca uporabe.
Če se Ana med obiskom Slovenije oglasi na prodajnem mestu in potrdi trajne vezi, se ji izklopijo pribitki iz naslova trajnih vezi. Ko se vrne nazaj v tujino in storitve ponovno večino časa uporablja le v gostovanju, se ji začnejo zaračunavati pribitki, tokrat iz naslova vzorca uporabe.
Pribitki se ji bodo ukinili, ko se bo vzorec uporabe oz. prisotnosti prevesil v prid omrežij izven EU gostovanja.

12. S katerim obdobjem A1 primerja vzorec uporabe 15 dni od prejetega sms-a s pozivom spremembe vzorca uporabe? Je to povprečje 4 mesecev ali kaj drugega?

V prehodnem obdobju po pozivu, za katerega je podlaga 4-mesečna poraba/prisotnost, gledamo le teh 15 dni. Torej, če boš imel/a v teh 15 dneh po pozivu pretežno prisotnost ali porabo izven EU, ti pribitkov ne bomo vključili. Se pa po izteku 15 dnevnega prehodnega obdobja ponovno preveri 4-mesečna poraba/prisotnost od tekočega dne in če je ta še vedno večja v EU gostovanju lahko A1 takoj ponovno pošlje poziv k spremembi vzorca uporabe in s tem začne teči novo 15-dnevno prehodno obdobje. To se lahko ponovi tolikokrat, dokler ne bo 4-mesečna poraba od tekočega dne v prid porabi/prisotnosti izven EU gostovanja.

13. Imam dve telefonski številki, ampak le na eno je prišel SMS glede EU pribitkov.
Ali lahko to telefonsko številko pustim v Sloveniji in naredim preusmeritev na tisto, s katero bom v tujini?

Takšno početje (t.j. veriženje) EU regulacija obravnava kot zlorabo in tudi naši Posebni pogoji za izvajanje mobilnih storitev v točki 43 na to temo povedo sledeče:
V kolikor A1 ugotovi, da je Naročnik sklenil dve (2) ali več naročniških in/ali predplačniških
razmerij in zaporedno uporablja več SIM-kartic med gostovanjem v EU, lahko A1 uvede
privzeto in trajno obračunavanje pribitkov v EU gostovanju za vse storitve, na vseh mobilnih
številkah Naročnika, vključno z novo ustvarjenimi.

Za bolj podrobne informacije in najpogostejša vprašanja obišči spletno stran A1, na povezavi https://www.a1.si/tujina/gostovanje-v-eu.

Odgovori 11

Pozdravljeni, 

Zakaj sem dobil sms, da porabim vec klicov in podatkov v eu, kot v sloveniji? Namrec placujem redno in kot prvo imate ti napisano da lahko klicem in uporabljam podatke(7gb) izven Slovenije, torej v Eu? Torej jaz vam placujem za to kaj ste vi podali in imate napisano, da lahko klicem in uporabljam podatke v tujini. Zato tudi placujem, ta paket, ker mi odgovarja, ker sem nekaj casa tudi v tujini. Zakaj morete potem takem zavajat ljudi in tega ne poveste ze na zacetku? Jaz placujem za to kaj ste vi podali in nevem zakaj potem nebi koristil tega!! Potem napisite da imate v eu 1gb prenos podatkov se to porabi in je to to, zdaj pa imate napisanih 7gb in nevem zakaj tega nebi porabil, ce za to storitev placujem!! Ne zavajate ljudi!!! 

Uporabniška raven 3

Najpogostejša vprašanja in odgovore glede zaračunavanja pribitkov na podlagi spremljanja vzorca uporabe smo zbrali tukaj :point_right:http://bit.ly/A1vzorec_uporabeEU

Ta odgovor mi nic ne pomaga.. Zakaj pol placujem narocnino katera vkljucuje porabo 7gb prenosa v eu, vendar jih ne smem koristit? Se enkrat ne zavajajte ljudi!!!  

Če je količina storitev večja v gostovanju kot pa v domovini, če ne pomeni, da sem več kot polovico dni v obdobju štirih mesecev koristil A1 storitve! To je zopet irentabolno. Enkrat, ko pri naročniku ugotovite trend, ga redno preverjate?

Torej, že večkrat sem imel z vami o tem debato, pa se očitno ne prime. Če plačujem pri vas naročnino in v EU koristin zanemarljivo vaše storitve, kar pomeni največ uro pogovorov v štirih mesecih in morda ščepec sporočil, to pomeni, da preko meja novele o mobilnem gostovanju? Za to kar prispevam v vašo blagajno, ne potrošim niti za desetino sklicne vrednosti katerekoli storitve.

Poleg tega, sem o tem govoril z različnimi refernti in vsak mi je znal po svole pretolmačit to zapleteno pravilo. Najraje se sklicjete na neke rubrike in forume, nihče pa ne zna ustno podati dejanske strategije. Jasno je, da ponudite svojim naročnikov štiri mesece gostovanja v enem kosu, kar se mi zdi skromno, ne pa, da na podlagi koledarja določate koliko je dejanske koristi v gostovanju in koliko v domovini. Če potrošim v štirimesečnem gostovanju desetino tega, kar potrošim v enem tednu  domovini, potem to pomeni, da potrošim veš v domovini kot pa v gostovanju, mar ne? Tudi, če se potem spet odpravim v tujino in ponovim vajo.

Kaj pa, če imam telefon deset mesecev izklopljen, ko sem v domovini in dva meseca v omrežju, ko sem v tujini? Kakšen je to trend? Je to morda zloraba? Ko so vse kapacitete izrabljene, vsaj 75% mesečno v gostovanju preko aktualnega roka, potem lahko domnevate zlobaro.

Zvsem spoštovanjem, z vami sem že vsaj 20 let in načeloma zadovoljen. Smatram tudi, da nam ugodite s dovolj opozorilnimi koraki, preden dejansko izvršite ukrep. Ampak potrebujete še neka sita glede tega.

 

Seveda, kako pa je s prejemanjem klicev od tega 15 dnevnega roka?

Se strinjam z vsemi komentarji zgoraj in pricakujem odgovore!? Mislim da kratite potrosniske pravice in zavajate ljudi ob sklepanju pogodb.

Tudi sama sem od zacetka Mobilne telefonije z vami, in ostajam tudi ko sem vec casa v tujini, zaradi casa ko p sem vseeno doma. 

V tujini 90%uporabljam WiFi in vsekakor ne presegam nicesar kar placujem. 

Vse kar lahko recem je da ce mi vkljucite dodatno obremenitev, bom prekinila narocnisko razmerje se isti dan in vas predala zvezi potrosnikov EU in Slovenije.

Res Lepo nagrajujete zvestobo in narocnike!

V pricakovanju odgovora...in prosim ne sklicujte Se na ze zgoraj napisano!!!

Tina

Pravkar sem že drugič dobil sporočilo o 15 dnevnem spremljanju moje porabe. Naj ponovim mnenje prejšnjih uporabnikov: nikoli še nisem porabil zakupljenih količin, ne v Sloveniji kot tudi v tujini.

Če mi pričnete zaračunavati pribitke vas takoj zapuščam, čeprav uporabljam vaše storitve od l.2001. Pozivam vas, da prenehate uporabljati takšno poslovno prakso, ki meji na zavajanje potrošnikov ali pa ponudite količine za EU in ko jih porabim/o mi začnite zaračunavati ti. pribitke.

 

Lep pozdrav.

Mene pa zanima kako naj spremenim trend če sem zaenkrat še v avstriji in je meja še vedno zaprta. Lp 

Uporabniška raven 2
Značka +3

Živjo, @martinadamis, @MirkoVujasinovic in @anzdol. Da odgovorim kar vsem, ker gre za skupno temo.

EU regulacija je bila napisana v duhu, ki predvideva začasna in občasna bivanja v tujini in ne za pretežno ali celo trajno uporabo storitev v tujih omrežjih.  Glede na splošno naravo delovanja sistema, individualna obravnava ni možna in v primeru, ko bo zaznana pretežna raba, se bo tudi poslalo obvestilo oziroma se vključili pribitki, ki znašajo:

  • 0,03904 € na minuto odhodnega klica v Slovenijo oz. znotraj omrežij držav, za katere velja EU regulacija,
  • 0,00964 € na minuto dohodnega klica,
  • 0,01220 € na poslani SMS,
  • 0,00417 € na poslani MMS in
  • 4,27 € na GB prenesenih podatkov.

Živjo, @martinadamis@MirkoVujasinovic in @anzdol. Da odgovorim kar vsem, ker gre za skupno temo.

EU regulacija je bila napisana v duhu, ki predvideva začasna in občasna bivanja v tujini in ne za pretežno ali celo trajno uporabo storitev v tujih omrežjih.  Glede na splošno naravo delovanja sistema, individualna obravnava ni možna in v primeru, ko bo zaznana pretežna raba, se bo tudi poslalo obvestilo oziroma se vključili pribitki, ki znašajo:

  • 0,03904 € na minuto odhodnega klica v Slovenijo oz. znotraj omrežij držav, za katere velja EU regulacija,
  • 0,00964 € na minuto dohodnega klica,
  • 0,01220 € na poslani SMS,
  • 0,00417 € na poslani MMS in
  • 4,27 € na GB prenesenih podatkov.

 

Torej smeš porabiti količine, ki si jih zakupil 122 dni v EU vkljub vaši storitvi, ki ponuja neskončno število minut klicev in sporočil tako v SLO in v EU. Prilagam posnetek zaslona iz aplikacije, kjer to ni navedeno.

Oprostite, ampak to je videti kot zavajanje. Skratka če živiš ob meji in ti mimogrede spremeni omrežje na gostujočo moraš biti pozoren. Kot državljan s prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji imam sklenjeno pogodbo s slovenskim ponudnikom.

V svoji ponudbi morate jasno zapisati kaj ponujate in za kakšno ceno.

Nisem pravnik po izobrazbi ampak mislim, da kršite pravice potrošnikov. Če dobim SMS z vaše strani o vključitvi pribitkov se bom pač poslovil od vaše družbe.

Hvala za dosedanje sodelovanje in lep pozdrav.

Dear A1 team,

 

I urge you to immediately cease threatening your customers with surcharges. Due to the current Covid-19 situation in Europe safe travel is not possible at this time. Charging a fee to those customers that are stuck abroad is an exploitation of the present health situation. Further accusing your customers of violation of “fair use” terms when they have no possibility of returning to Slovenia is thoroughly unacceptable.

 

Regards,

P.G.H.

Tole je pa čisti nesmisel, ko sem kot podjetnik podpisoval naročnine pri vas ni bilo nobenega govora o kaksnih pribitkih, ceprav sem vam povedal da poslujem izkljucno v tujini.

Se pridruzujem ostalim, ce mi zaracunate kaksen pribitek svoj posel odnesem k drugemu operaterju!

 

Ni bila ravno to fora da ne rabim vec 100 SIM kartic po svetu ker je sedaj enotna EU cena??

 

Lp

Odgovor