Limit uporabe prenosa podatkov v tujini


Uporabniška raven 1
Značka +3

Ker želimo, da se izogneš visokim računom v času gostovanja, ki so dostikrat posledica nekontrolirane uporabe prenosa podatkov v tujini, smo pripravili kratek članek. :hugging:

 

V času gostovanja v tujini si lahko brez skrbi zaradi stroškov prenosa podatkov, saj je za prenos podatkov v prosti porabi, tj. brez zakupljene opcije ali po prekoračitvi zakupljene opcije, določen limit v višini 60 EUR na obračunsko obdobje. Ko limit dosežeš, te obvestimo in onemogočimo nadaljnjo uporabo mobilnega interneta v tujini, tj. v vseh državah po svetu.

 

Kdaj prejmeš obvestilo o porabi prenosa podatkov v tujini?:rotating_light:

V primeru zakupljene opcije ali tarife te s sporočilom SMS obvestimo ob porabi 80 % in 100 % zakupljene količine prenosa podatkov.

V primeru, da:

  • nimaš zakupljene nobene od opcij ali tarife ali
  • prekoračiš zakupljeno količino opcije Mobilni Internet.

Ko dosežeš polni znesek limita, torej 100%, te ponovno obvestimo s sporočilom SMS oz. s pojavnim oknom na brskalniku in ti onemogočimo nadaljnji prenos podatkov v tujini. :x:

Ponovno uporabo podatkovnega prenosa v tujini lahko nato enostavno vklopiš prek sporočila SMS, tako da pošlješ odgovor s ključnima besedama TUJINA NAPREJ na številko 4040, kar pomeni, da bo ponovno omogočena neomejena uporaba prenosa podatkov v tujini, do konca obračunskega obdobja ali tako, da upoštevaš navodila v pojavnem oknu brskalnika.

Prenos podatkov se obračuna po veljavnem ceniku. Na začetku naslednjega obračunskega obdobja se bo limit samodejno ponastavil na 60 EUR oziroma na limit, ki je nastavljen.

 

Ali lahko vklopiš in izklopiš opozorilo o porabljeni količini podatkov v tujini?

Lahko. Prejeta sporočila SMS z obvestilom o doseženem limitu so brezplačna in so po privzetem vključena.

  • za vklop pošlji sporočilo SMS s ključnima besedama DATA INFO na 4040.
  • za izklop pošlji sporočilo SMS s ključnimi besedami DATA INFO STOP na 4040.

Poslana sporočila za vklop ali izklop nastavitev so brezplačna. Ob izklopu se bodo nehala pošiljati le opozorila o porabljeni količini podatkov v tujini, limit pa bo ostal nespremenjen.


Limit obveščanja o porabljeni količini podatkov lahko tudi spremeniš.


Svoj limit lahko enostavno povišaš oziroma spremeniš:

  • s sporočilom SMS s ključnima besedama DATA LIMIT in želenim zneskom limita (npr. DATA LIMIT 70), ki ga pošlješ na številko 4040. Znesek mora biti višji od 60 EUR (za povišanje limita) oz. vsaj 60 EUR (za znižanje limita);

 

Če si poslovni uporabnik, lahko spremembo urediš s pomočjo svojega skrbnika.

Nova višina limita velja tudi v naslednjih obračunskih obdobjih.


Poslana sporočila za spremembo višine limita na številko 4040 in prejeta sporočila SMS z obvestilom o doseženem limitu so brezplačna


Odgovori

Še ni odgovorov

Odgovor