A1 Mobilni marketing

A1 Mobilni marketing
Uporabniška raven 3
Značka +3

A1 Mobilni marketing je nabor storitev, ki podjetju ali organizaciji omogočajo hitro ter enostavno komunikacijo s strankami, partnerji, sodelavci … prek sporočil SMS/MMS.

 

Gre za zelo učinkovit način sporočanja informacij, saj uporabniki mobilnega telefona prejeta sporočila v veliki meri preverijo in preberejo.

 

Komunikacija je lahko enosmerna ali dvosmerna. :arrow_right: Z enosmerno prejemnike obvestimo o novostih, akcijah, jim voščimo za rojstni dan ali opomnimo na dogovorjeni termin.

 

 

:left_right_arrow: Pri dvosmerni komunikaciji lahko prejemnik podjetju/organizaciji pošlje sporočilo tudi sam. Z vnaprej določeno ključno besedo lahko pridobi informacijo, ki ga zanima (o vremenu, stanju na cestah …), potrdi udeležbo na dogodku, se naroči na prejemanje sporočil SMS/MMS in potrdi s tem povezane splošne pogoje. Podroben opis storitev je na voljo tu.

 

:bulb:Odličen način za pridobivanje zanesljive baze strank in njihovih kontaktnih podatkov sta SMS glasovanje in SMS nagradna igra

 

 

Kako se storitve uporablja?

 

Storitve se uporablja z našim spletnim vmesnikom. Ta je na voljo na povezavi mm.A1.si   Za dostop so potrebni le internetna povezava, uporabniško ime ter geslo za prijavo.

Izgled spletnega vmesnika se razlikuje glede na število naročenih storitev in je približno takšen:

 

 

Vsak od naših paketov A1 Glasnik omogoča:

 

  • :clipboard: Uvoz seznama telefonskih številk iz datoteke .cvs
  • :envelope:  Pošiljanje sporočil (v dolžini do 640 znakov):

- Vsem ali le izbrani skupini številk,

- Takoj ali s časovnim zamikom,

- Brez ali z navedenim imenom prejemnika (personifikacijo).

  • :chart_with_upwards_trend:  Pregled sporočil z informacijo o dostavi sporočil in statističnim prikazom.

 

Dodatne funkcionalnosti so odvisne od izbranega paketa in naročila dodatnih storitev. 

 

 

Na katere številke je mogoče poslati sporočila?

 

Sporočila je mogoče poslati na vse slovenske mobilne številke. Na tuje mobilne številke je pošiljanje mogoče s paketom A1 Glasnik Tujina.

 

 

Kakšna je cena?

 

Za vklop je potrebno izbrati enega od paketov A1 Glasnik. Med seboj se razlikujejo po številu sporočil, ki jih paket vsebuje (oz. njihovi ceni) ter številu dodatnih storitev, ki so na voljo.

Na izbranem paketu se lahko za mesečno doplačilo vklopijo še dodatne storitve, ki jih paket ne vsebuje.

 

Cenik paketov in dodatnih storitev je na voljo tu.

 

Neporabljena količina sporočil SMS/MMS se prenese v naslednji mesec, potrebno pa jih je porabiti najkasneje v 6 mesecih.

 

 

Je mogoče izbrani paket zamenjati?

 

PaketA1 Glasnik se lahko zamenja.  Menjava znaša 40 € z DDV.

 

 

Kako  se lahko odda povpraševanje ali naročilo?


Naročilo je mogoče oddati na naši spletni strani. Obrazec je na voljo tu. 

 

 

Je storitev na voljo tudi za zasebne uporabnike?

 

Ne, na voljo je le za pravne osebe.

 

 

Kako potekata naročilo in vklop?

 

Po prejemu povpraševanja podjetju svetujemo izbor primerenega paketa A1 Glasnik z ustreznim naborom dodatnih storitev.

Nato se za uporabo storitve pripravi pogodba. Ta se sklene za nedoločen čas z dvomesečnim odpovednim rokom. Dostavi se lahko po pošti ali na elektronski naslov.

Ko dobimo podpisano dokumentacijo, je storitev običajno na voljo v 3- 5 dneh. Podjetje prejme podatke (uporabniško ime in geslo), ki jih potrebuje za prijavo na naš spletni vmesnik in takoj prične z uporabo.

 

 

Kam se je mogoče obrniti za pomoč in dodatne informacije?

 

Informacije so na voljo na naši spletni strani, lahko pa nam pišete na naslov mobilni.marketing@A1.si

 

 

 


Odgovori

Še ni odgovorov

Odgovor