Pravila komuniciranja na spletnem mestu A1 Forum

 1. Ob registraciji na spletnih straneh forum.a1.si se uporabnik zaveže, da sprejema vse določbe Pravil komuniciranja na spletnem mestu forum.a1.si.

UPORABNIKI

 1. Različna mnenja in njihovo primerjanje so bistvo vsake spletne razprave, zato ne bom osebno besedno napadal, grozil, žalil in blatil souporabnikov, avtorjev in drugih ljudi.
 2. Ostro kritiko ali nestrinjanje s posameznimi mnenji bom izražal brez osebnih napadov in žalitev. Kritike organizacij, institucij, skupnosti ali strank bom argumentiral in izrazil na vljuden način.
 3. Zavedam se, da so oblike sovražnega govora, pozivanje k nasilju, razširjanje in izražanje rasne, narodnostne, verske, spolne in druge nestrpnosti na podlagi Ustave Republike Slovenije in zakonov prepovedani, tisti, ki namerno spodbuja k sovraštvu, nasilju in nestrpnosti, pa je osebno kazensko odgovoren.
 4. Spoštoval bom mnenja drugih udeležencev in premislil, kakšen vtis bodo moji komentarji pustili nanje. Strinjam se, da ne bom namerno izzival, vznemirjal in posnemal drugih uporabnikov ali se izdajal za nekoga drugega.
 5. Na A1 Forumu ter v komentarjih se bom držal tematike. Debate ne bom preusmerjal na drugo tematiko in sporočila, ki z izvirno temo niso vsebinsko povezani. Teme na A1 Forumu bom poimenoval smiselno in ne bom odpiral več tem z isto tematiko ali ponavljal praznih in identičnih sporočil.
 6. Strinjam se, da bom poizvedbe ali komentarje na posege administratorjev pošiljal prek zasebnih sporočil, saj ne spadajo v javno debato in se preostalih uporabnikov ne tičejo.
 7. Ne bom objavljal zunanjih (oglaševalskih) spletnih povezav, ki ne prispevajo h kakovosti debate, in ponujal materialnih, finančnih in drugih storitev.
 8. Pri pisanju sporočil bom poskušal jasno izraziti svoje mnenje, da ga bodo souporabniki pravilno razumeli. Nekateri stavki v pisani besedi mnogokrat ne učinkujejo enako kot v govoru, zato bom pozoren na jasnost sporočil in komentarjev. Razumem in se strinjam, da vulgarni ali drugače neprimerni komentarji, uporabniška imena in uporabniške slike (avatarji) niso dovoljeni, zato jih ne bom uporabljal.
 9. Spoštoval bom zasebnost souporabnikov in ne bom objavljal osebnih podatkov in zasebnih sporočil drugih uporabnikov ali administratorjev, saj se zavedam, da bi s tem kršil zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Prav tako ne bom zasebnih sporočil zlorabil za grožnje in žalitve.
 10. V svojem prispevku bom upošteval pravila e-bontona, po katerem ni priporočljiva uporaba velikih črk, ki pomenijo KRIČANJE, uporaba okrepljenih ali ležečih črk za celotne komentarje ali prispevke, saj so te namenjene poudarku dela besedila. Z upoštevanjem oblikovnih pravil bo A1 Forum preglednejši za vse uporabnike.
 11. Kot uporabnik in avtor sprejemam odgovornost za svoja mnenja in druge svoje vnesene vsebine na spletnih straneh A1 Foruma. Zavedam se, da ni dovoljeno distribuiranje avtorsko varovanih vsebin (fotografije, videoposnetki, avdioposnetki) ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe.
 12. Strinjam se, da se bodo v primeru posredovanja osebnih podatkov le-ti obravnavali skladno s politiko varstva osebnih podatkov družbe A1 Slovenija, d.d.

A1 Slovenija

 1. Uporabnike, ki resno ali večkrat kršijo navedena pravila portala ali jih namerno prezirajo, administratorji lahko opozorijo, jih dodajo pod nadzor ali jim blokirajo dostop.
 2. Administrator si pridržuje pravico, da posamezen komentar ali temo izbriše ali zaklene brez opozorila, če presodi, da nekdo izmed uporabnikov krši ta pravila.
 3. Administrator si pridržuje pravico, da ob posameznih objavljenih člankih začasno ali trajno, 6delno ali popolno onemogoči komentiranje.
 4. Komentarji niso namenjeni opozarjanju na slovnične napake ali tehnične težave pri uporabi storitev, zato bodo odstranjeni. Uporabnik v ta namen lahko uporabi ustrezne povezave (»Prijavi«).
 5. Da ne bi peščica težavnih uporabnikov s kršenjem pravil motila večine in povzročala nevšečnosti, administrator ob manjših prekrških uporabnika opozori, ob nadaljnjih ali grobih kršitvah pa ga doda pod nadzor ali ga blokira. Uporabniku, ki je bil zaradi neupoštevanja pravil dodan pod nadzor ali blokiran, se onemogoči registracija novega uporabniškega imena. Registriranje več uporabniških imen z namenom nadaljnjega kršenja pravil ni dovoljeno. Uporabniškega imena in gesla ne odstopajte drugim osebam.
 6. Blokada uporabnika je trajna; v izjemnih primerih lahko odpravo blokade uredi administrator.
 7. V primeru zlorab in kršitev se lahko na zahtevo organov pregona, ki mora biti pravno formalno upravičena, podatki uporabnikov posredujejo policiji v nadaljnje ukrepanje.


Končni določbi

 1. Pravila in pogoje uporabe spletnega mesta so za uporabnike zavezujoči tudi v vsakokratni spremenjeni obliki.

22. Ta Pravila stopijo v veljavo z dnem javne objave na A1 Forumu.