Sprememba nekaterih mobilnih paketov, reguliranih pogojev za gostovanje v EU in politike varstva osebnih podatkov

Sprememba nekaterih mobilnih paketov, reguliranih pogojev za gostovanje v EU in politike varstva osebnih podatkov
Uporabniška raven 3
Značka +3

S 1. 12. 2019 in 1. 1. 2020 bo za uporabnike naših storitev prišlo do nekaterih sprememb.

Teh je več, zato je veliko uporabnikov o tem dobilo naše obvestilo SMS. Nekatere spremembe bodo veljale za vse, nekatere samo za uporabnike mobilnih storitev, nekatere pa le za uporabnike določenih mobilnih paketov. Za vse, ki potrebujejo več informacij, smo pripravili nekaj pojasnil. :point_down:

 

:round_pushpin:  Katere spremembe veljajo za vse uporabnike mobilnih storitev?

  • Sprememba glede mobilnega interneta v EU/EEA :flag_eu:

 

S 1. 1. 2020 se v skladu z Uredbo (EU) št. 2017/920 spreminja veleprodajna medoperaterska cena za 1 GB prenosa podatkov v gostovanju na področju EU. Ta se zniža s 4,50 € brez DDV na 3,50 € brez DDV oz. na 4,27 € z DDV.

Gre za spremembo, ki se bo opazila šele med gostovanjem v EU/EEA.

Če mobilni paket vsebuje določeno količino interneta, ga je mogoče že sedaj en del (pri nekaterih paketih pa v celoti) izkoristiti med gostovanjem na tem področju.

Na paketih, kjer je za gostovanje v EU na voljo le del prenosa podatkov, se bo ta količina povečala. Informacija o tem, kakšna bo nova količina, je na voljo tu.

Sočasno se bo znižala cena za mobilni internet, ki se zaračuna takrat, ko je porabljena celotna količina za gostovanje v EU iz paketa.

 

Primer:

Matej ima izbran paket A1 Go! S, ki vsebuje 30 GB prenosa podatkov. Od tega jih lahko EU porabi 7,5 GB. Če je njegova poraba v EU večja od 7,5 GB, se prenos podatkov prične obračunavati po ceniku 5,49 € za 1 GB.

Od 1. 1. 2020 mu bo v EU na voljo 9,105 GB. Ko bo porabil vse, se bo nadaljnji prenos podatkov obračunaval po nižji ceni – 4,27 € za 1 GB.

 

 

Cena 4,27 € namesto 5,49 € za 1 GB, bo veljala tudi v primeru, da se v EU mobilni internet na mobilni številki obračunava s pribitki zaradi vzorca uporabe. Več o tem je na voljo tu.

 

:triangular_flag_on_post:Glede gostovanja v tujini pozor. Sprememba velja od 1. 1. 2020 dalje. Le na nekaterih paketih bo do spremembe prišlo že s 1. 12. 2019.

 

  • Pribitek na ceno za sporočilo MMS med gostovanjem v EU :flag_eu:

 

Skladno z uredbo EU se bo znižala višina pribitka za poslano sporočilo MMS. Ta bo sedaj znašala 0,00417 €.

Večina uporabnikov te spremembe ne bo opazila, saj v EU že sedaj pošiljajo sporočila MMS po isti ceni kot doma. Če so v paketu MMS-i brezplačni, so brezplačni tudi med gostovanjem v EU. Nekaterim pa se na domačo ceno obračunava še pribitek. To je mogoče:

  • V primeru, ko za mobilno številko ni potrjena trajna vez. Na to morajo biti pozorni zlasti uporabnikih predplačniških paketov A1 Simpl. Več o gostovanju za predplačnike je na voljo tu.
  • Zaradi vzorca uporabe storitev v Sloveniji in EU. Več o tem je a voljo tu.

​​​​​​

 

:round_pushpin:  Katere spremembe veljajo za vse uporabnike naših storitev (mobilnih in fiksnih)?

Spremenili smo manjši del v dokumentu Politika varstva osebnih podatkov. Več o spremembi je na voljo tu.

 

 

:round_pushpin:  Katere spremembe veljajo le za nekatere uporabnike?

  • SPREMEMBA NAROČNINE

Na nekaterih paketih se bo s 1. 12. 2019 spremenila mesečna naročnina. Ta bo višja za 1 ali 2 €. Do spremembe bo prišlo na paketih:

 

A1 Svobodni 30 GB, A1 Svobodni 50 GB, A1 Svobodni 80 GB, A1 Svobodni 120 GB,

A1 Svobodni EU, A1 Svobodni EU+, A1 ORTO EU, A1 ORTO EU+,  A1 Go! L

 

A1 Podjetni Svobodni 30 GB, A1 Podjetni Svobodni 50 GB,

A1 Podjetni Svobodni 80 GB,A1 Podjetni Svobodni 120 GB, A1 Go! L Podjetni.

 

Podatek o stari in novi ceni je na voljo tu.

  • SPREMEMBA ZAKUPA 1 GB IZVEN EU/EEA NA PAKETIH A1 GO!

Druga od sprememb se nanaša na ceno za mobilni internet izven EU/EEA. Do spremembe bo prišlo na vseh paketih A1 Go! (tudi A1 Go Kidz) Ti paketi pri izbranih operaterjih izven EU/EEA omogočajo ugodnejšo ceno za mobilni internet. Namesto običajne cene se za prenos podatkov zaračuna zakup 1 GB.

 

Cena zakupa za 1 GB bo od 1. 12. 2019 namesto 4,99 € znašala 9,99 €.

 

Način uporabe ostaja nespremenjen. Zakup se še zmeraj opravi samodejno, ko se v tujini mobilna številka prijavi na pravega operaterja in se opravi 5 MB prenosa. Samodejni zakup se lahko izklopi, vendar se bo v tem primeru za uporabo mobilnega interneta pri izbranem operaterju zaračunala redna cena. Zato svetujemo, da samodejni zakup ostane vklopljen.

Več o tem, kako se v tujini prenos podatkov prepreči in izogne nepričakovanim stroškom, je na voljo tu.

 

 

:round_pushpin:  Kako se lahko na paketih A1 Go! izklopi samodejni zakup 1 GB pri izbranih operaterjih izven EU?

Najhitrejši način je s sporočilom SMS. Na številko 4040 je potrebno poslati ključno besedo DATA 1 STOP

Vendar pa se s tem prenos podatkov na telefonu ne blokira. Spremenil se bo le cenik za mobilni internet. Namesto zakupa za 1 GB se bo zaračunala redna cena. Ker je za uporabo mobilnega interneta zakup 1 GB ugodnejši, svetujemo, da se zakup ne izklopi.

Nepričakovane stroške za mobilni internet je mogoče preprečiti na drug način. V nastavitvah telefona je potrebno izklopiti mobilni internet in namesto omrežnega načina 4G/LTE izbrati 3G/WCDMA in/ali 2G/GSM. Več o tem je na voljo tu.

 

:round_pushpin:  Bo prišlo do spremembe v zvezi z 1 GB za gostovanje izven EU/EEA tudi na paketih A1 Orto Tripster+, A1 Orto Elastik in na paketih A1 Svobodni?

Paketa A1 Orto Tripster+ in A1 Orto Elastik v svoji naročnini že vsebujeta 1 GB za gostovanje pri izbranih operaterjih izven EU. Nekateri uporabniki paketov A1 Svobodni pa so 1 GB pridobili v pretekli akciji za omejen čas. Na teh paketih do spremembe ne bo prišlo.

 

:round_pushpin:  Zakaj spreminjate cene mesečne naročnine?

Cene mesečne naročnine spreminjamo zaradi rasti stroškov gostovanja v državah EU/EEA.

V preteklem letu so namreč stopila v veljavo nova pravila gostovanja v omrežjih EU/EEA (koncept »gostovanja kot v domačem omrežju - Roam Like at Home«). V tem času se je  pri uporabnikih A1 znatno povečala količina prenosa podatkov med gostovanjem.

Pričakujemo, da se bo trend naraščanja prenosa podatkov v državah EU/EEA med uporabniki A1 nadaljeval tudi v prihodnje, saj mobilni paketi A1 omogočajo brezskrbno uporabo mobilnih storitev v tujini ne glede na to, katerega operaterja v tujini uporabniki izberete.

 

:round_pushpin: Ne hodim v tujino in ne uporabljam mobilnega interneta. Zakaj sprememba velja tudi zame?

EU regulativa glede mobilnega gostovanja velja za vse operaterje in za vse uporabnike mobilnih paketov, ne glede na njihove EU regulativa o mobilnem gostovanju v državah EU/EEA, ki jo operaterji moramo upoštevati, zagotavlja uporabo prenosa podatkov v državah EU/EEA uporabnikom vseh mobilnih paketov ne glede na njihove uporabniške navade. Operaterji v skladu z regulativo zato ne moremo delati tovrstnih razlik.

Seveda pa obstajajo alternativni (cenejši) paketi, ki vključujejo porabi primerno količino podatkov.

 

:round_pushpin:  Na mojem paketu se je spremenila mesečna naročnina. Lahko paket spremenim?

Sprememba paketa je mogoča po običajnih pogojih. Menjava znaša 9,99 €. Če je na paketu sklenjena vezava, se ta lahko s spremembo paketa prekine ter zaračuna Vračilo prejete ugodnosti. Znesek za odplačilo vezave je mogoče preveriti na spletnem portalu Moj A1.

 

:round_pushpin: Kakšne možnosti imam, če se s spremembo ne strinjam?

Na spremenjene pogoje na trgu smo se žal morali odzvati in spremeniti ceno določenih paketov. Kljub temu se trudimo, da uporabnikom ponudimo najboljše možne storitve in cene in upamo, da bodo uporabniki z nami ostali še naprej.

V primeru nestrinjanja z napovedano spremembo je mogoč odstop od naročniške pogodbe. 129. člen ZEKom (Zakona o elektronskih komunikacijah) zagotavlja pravico, da v roku 30 dni od napovedane spremembe uporabniki, za katere ZEKom velja, to storijo:

  • Brez odpovednega roka,
  • Brez pogodbene kazni.

Poravnati pa je potrebno morebitne zapadle in neplačane obveznosti ter izpolniti obveznosti, dogovorjene s pogodbo (poravnati Vračilo prejete ugodnosti).

 

Primer:

Tina je na mobilnem paketu sklenila vezavo z nakupom mobilnega telefona. Zanj se je pri nakupu upoštevala ugodnost 200 €. To pomeni, da je bila cena za telefon pri nakupu z vezavo za 200 € nižja od cene v prosti prodaji. Ta znesek je kot ugodnost naveden na pogodbi. Naročniško razmerje želi prekiniti zaradi napovedanih sprememb.

 

Ker pri odpovedi uveljavlja pravico 129. člena ZEKom, se za prekinitev ne bosta zaračunala znesek za prekinitev 9,99 € ter strošek 14,99 € za predčasni odstop od Pogodbe o zagotovitvi posebne ugodnosti (ta je prav tako opredeljen na pogodbi).

 

Vrniti pa bo potrebno del prejete ugodnosti. Znesek se bo Tini zaračunal na zadnjem mesečnem računu. Kakšen bo, je odvisno od zneska ugodnosti (v tem primeru 200 €) in od tega, koliko časa je od začetka vezave že minilo. Formula za izračun je prav tako navedena na pogodbi. Znesek je mogoče preveriti na portalu Moj A1. Če je Tina pri nakupu telefona izbrala plačilo na več obrokov, bo potrebno poravnati tudi preostale obroke za telefon.

 

Če se s plačilom Vračila prejete ugodnosti ne strinja, lahko mobilni telefon vrne (v stanju v kakšnem je bil prejet), A1 pa vrne kupnino. V tem primeru se bo za čas, ko je bil telefon v njeni lasti, zaračunala uporabnina. Ta se izračuna glede na vrednost telefona in čas, ki je potekel od nakupa. Dlje časa, kot se telefon uporablja, višji je znesek. 


Odgovori

Še ni odgovorov

Odgovor