Zelo zanimiv

Razčlenjeni račun


Uporabniška raven 3
Značka +3

Te je na računu presenetil znesek ali želiš zgolj preveriti preteklo porabo na izdanem računu? :thinking:

Izpis posameznih opravljenih storitev, t. i. razčlenjeni račun, ti lahko pošljemo ob vsakem mesečnem računu. A pozor :bulb: : Zadnje tri številke telefonskih številk so v izpisu skladno z zakonom prikrite. Če potrebuješ razkritje vseh številk, smo o razkritem razčlenjenem računu pisali tukaj.

 

Če prejemaš  :e-mail: eRačun, je prejemanje razčlenjenega računa brezplačno. Za prejemanje razčlenjenega računa se lahko odločiš ob sklenitvi naročniškega razmerja ali kadar koli pozneje. Prijava oz. odjava razčlenjenega računa je mogoča na vseh prodajnih mestih A1, lahko pa nam za ureditev pišeš v zasebna sporočila.

 

Če prejemaš račun v  :postbox: tiskani obliki, lahko prejemaš tudi razčlenjeni račun v tiskani obliki, vendar se v tem primeru zaračuna mesečna naročnina na razčlenjeni račun, ki znaša 1,70 EUR. Prejemanje lahko urediš na enak način kot prejemniki eRačuna.

 

Kar svetujemo mi, pa je brezplačni ogled razčlenjenega računa na portalu Moj A1 - Pregled - Računi - Razčlenjen račun:

 

 

:no_entry: Kombinacija tiskanega računa in razčlenjenega računa v elektronski obliki ni mogoča.


Za fiksne pakete, ki so bili v ponudbi do 20. 4. 2017, nam za izpis klicev stacionarne telefonije, pošlji dopis z lastnoročnim podpisom na naslov: A1 Slovenija, d. d., Ulica Vita Kraigherja 3, 2000 Maribor. Poslali ti bomo izpis za določen mesec, samodejnega pošiljanja izpisa klicev ob mesečnem računu ne omogočamo.

 

Razčlenjeni račun za nazaj

Razčlenjeni račun lahko naročiš tudi za preteklo obdobje, a je skladno z veljavno zakonodajo to za največ zadnje tri mesece. :mag:

 

Kot smo že omenili, lahko svoje zadnje tri razčlenjene račune vedno preveriš na portalu Moj A1 ali na portalu Moj račun (velja za uporabnike fiksnih paketov, ki so bili v ponudbi do 20. 4. 2017).

 

Kopijo razčlenjenega računa za zadnje tri mesece ti pošljemo na podlagi zahtevka podanega na prodajnem mestu A1, po pošti, na naslov uporabnika telefonske številke. :envelope:

Storitev se obračuna v skladu z veljavnim cenikom :point_right_tone1:1,70 EUR.

 


Odgovori

Še ni odgovorov

Odgovor