A1 Slovenija | A1

Opomin

Opomin
Uporabniška raven 4
Značka +3
Ste pozabili poravnati račun?

Uporabniki mobilnih in fiksnih storitev prejmete SMS opomin z vsebino:
"Spostovani, pri pregledu poslovnih knjig smo ugotovili, da imate neporavnane obveznosti: racun 19xxxx, znesek XX,XX EUR, datum zapadlosti XX.XX.20XX. Prosimo, da v izogib izklopu obveznosti poravnate v 15 dneh. Lep pozdrav, A1."

SMS opomin je enakovreden tiskanemu opominu in v celoti nadomešča papirno obliko opominov za vse zasebne naročnike.

  • Kdaj prejmem SMS opomin?
Če zamudiš s plačilom svojih obveznosti, prejmeš opomin v obliki sporočila SMS, in sicer praviloma peti delovni dan od dneva zapadlosti računa.

  • Imam A1 Kombo paket. SMS opomina nisem prejel. Na katero številko je bil poslan?
SMS opomin pošljemo na kontaktno mobilno številko, ki je bila posredovana ob sklepanju naročniškega razmerja.

  • Ali lahko opomin SMS prejmem na drugo telefonsko številko?
Uporabniki mobilnih storitev: Ne. Opomin SMS je mobilnim uporabnikom poslan na tisto številko, na kateri je prišlo do zamude s plačilom.
Uporabniki fiksnih storitev: Da. SMS opomin pošljemo na kontaktno številko, ki jo lahko spremeniš.

  • Kaj je obvestilo o neplačanih računih in kdaj ga prejmem? (poslovni uporabniki)
Pisno obvestilo o neplačanih računih za mobilne storitve in pakete Kombo prejme poslovni uporabnik, če računa ne poravna pravočasno, t. j. v 15 dneh od izdaje. Obvestilo o neplačanih računih se obračuna v skladu s cenikom.

  • Koliko stane prejeti opomin?
Prejeti opomin SMS je brezplačen.

  • Kje lahko naslednjič, v primeru opomina, dobim vse potrebne informacije?
Na portalu oz. v aplikaciji Moj A1. http://a.a1.si/app

  • Zakaj sem prejel opomin v obliki sporočila SMS?
A1 v okviru družbeno odgovornih dejavnosti posveča posebno pozornost učinkovitemu ravnanju z viri in okoljem, zato na vedno več področjih uvaja sodoben, elektronski način poslovanja.
Uvedba opomina SMS je tako še en korak k učinkovitejšemu, okolju prijaznejšemu brezpapirnemu poslovanju.

Odgovori

Še ni odgovorov

Odgovor