A1 Slovenija | A1

Nadomestna številka ob odjavi mobilne naročnine


Uporabniška raven 4
Značka +3
Ob prehodu na drugega operaterja prejmeš pri nas začasno telefonsko številko, saj s tem zagotovimo, da lahko ves čas uporabljaš storitve.

Če se odločiš za prekinitev mobilnega naročniškega razmerja pri A1, se sam prenos uredi praviloma zelo hitro – v roku delovnega dne, dveh, če so vsi pogoji za uspešen prenos številke izpolnjeni.
Ker lahko pride pri prenosu številke do nepredvidenih izzivov – in pa, ker pride do prekinitve naročniškega razmerja z zadnjim dnem obračunskega cikla naročnika, zagotovimo naročniku možnost uporabe storitev A1 (v enakem obsegu kot je sicer bil naročen nanje) do zadnjega dne obračunskega obdobja.

Po prekinitvi naročniškega razmerja tako izdamo zadnji račun za opravljene storitve – v tiskani obliki, do datuma prekinitve naročniškega razmerja (datum je odvisen od naročnikovega obračunskega obdobja), vključno z zagotovljeno začasno telefonsko številko.
Začasno telefonsko številko na zadnjem računu prepoznaš tako, da v stolpcu »količina« preveriš število obračunanih paketov storitev (1 za naročnikovo številko ter 1 za začasno številko). Pri tem je naročniški paket obračunan v sorazmernem delu glede na datum prenosa številke, v preostalem delu – do zadnjega dne obračunskega obdobja in datuma prekinitve naročniškega razmerja pa začasna številka).

Začasna številka in z njo povezana vrednost obračuna je navedena v specifikaciji zadnjega računa v zbirni tabeli uporabnikov.

Odgovori

Še ni odgovorov

Odgovor