Kaj je obračunano na prvem računu?


Uporabniška raven 4
Značka +3
Na prvem izdanem računu so obračunani:

  • priključnina za mobilne storitve, posebej za fiksne storitve (televizija, internet, telefonija) se ne obračuna,
  • mobilne in fiksne storitve, ki so bile opravljene v času od dneva sklenitve naročniškega razmerja oz. od dneva prve opravljene storitve (klic, sporočilo SMS, dodatni TV vmesnik ...) do dneva zadnje opravljene storitve (največ do konca obračunskega obdobja),
  • za mobilne storitve: sorazmerni delež mesečne naročnine od dneva sklenitve naročniškega razmerja do konca prvega obračunskega obdobja,
  • za fiksne storitve: sorazmerni delež mesečne naročnine od dneva sklenitve naročniškega razmerja do konca prvega obračunskega obdobja in mesečna naročnina za tekoči mesec.

Na naslednjih računih se obračunajo:

  • opravljene storitve in mesečna naročnina za celotno preteklo obračunsko obdobje, ko gre za mobilne storitve in
  • opravljene storitve in poraba za preteklo obračunsko obdobje ter mesečna naročnina za tekoči mesec, ko gre za fiksne storitve.

Če se pojavljajo glede prvega računa še kakšna vprašanja, pa kar vprašaj. :)

Lep pozdrav,
Manca

Odgovori

Še ni odgovorov

Odgovor