A1 Slovenija | A1

Izklopi in vklopi storitev zaradi neplačanih računov


Uporabniška raven 3
Značka +3
Če je tvoja telefonska številka (ali Kombo paket) izključena, je treba za ponovni vklop poravnati vse zapadle račune. Storitve bodo najhitreje ponovno vključene, če zapadle račune poravnaš na plačilnih avtomatih, ali s plačilom z gotovino na prodajnih mestih A1.
Če zapadle račune poravnaš na drug način, pošlji potrdilo o plačilu na elektronski naslov izterjave@A1.si ali na faks 040 940 854. Če to narediš ob delovnikih med 8.00 in 16.00 uro, bo telefonska številka (ali Kombo paket) ponovno aktivna še isti dan.

Za ponovni vklop starejših fiksnih storitev morajo biti poravnani vsi zapadli računi. Če zapadle račune poravnaš na plačilnih avtomatih ali s plačilom z gotovino v prodajnih centrih A1 bodo storitve aktivne naslednji delovni dan. Če želite vklop storitev isti dan, pošlji ob delovnikih med 8.00 in 16.00 uro potrdilo o plačilu na elektronski naslov izterjave@A1.si ali na številko faksa 040 940 854.

Skladno z veljavnim cenikom bo na naslednjem izdanem računu, pri uporabnikih mobilnih storitev in uporabnikih paketov Kombo, po vklopu številke obračunan znesek ponovnega priklopa v višini 7,99 EUR..

Da vam ne bo potrebno poravnati dodatnih zneskov, tj. stroškov začasnega izkopa v višini 20,98 EUR, svetujemo, da vse zapadle račune poravnate najpozneje v nekaj dneh po izklopu izhodnih storitev.

Odgovori

Še ni odgovorov

Odgovor