Izklop storitev


Uporabniška raven 3
Značka +3

O opominu smo pisali tukaj, če ni poravnan, lahko pride v naslednjih dneh do izklopa storitev, najprej izhodnih, kasneje še dohodnih oz. do prekinitve pogodbe. V članku opisujemo postopke, ki sledijo.

💡 Ne skrbi, pred izklopom mobilnih storitev ti pošljemo še SMS pred izklopom, s katerim te opomnimo, da imaš še 3 dni časa, da poravnaš svoje zapadle obveznosti. Prav tako prejmete SMS pred izklopom uporabniki starih FLEX paketov na kontaktno številko. Uporabniki A1 Kombo paketov (brez mobilne številke) tega SMS-a ne prejmete.

I. IZKLOP MOBILNIH IN FIKSNIH STORITEV
Opomba:
* MOBIL (uporabniki A1 mobilnih paketov)
* FIKS (uporabniki fiksnih A1 Kombo paketov)

1. Korak: IZKLOP IZHODNIH STORITEV (MOBIL)

Primer SMSa: »Spoštovani, zaradi neplačila smo vam izklopili izhodne storitve. V izogib stroškom začasnega izklopa (strošek znaša 20,98) vas prosimo, da obveznosti poravnate do ... in potrdilo pošljite na fax številko 040940854 ali e-mail izterjave@A1.si. (A1)«

Po izklopu odhodnih so še vedno aktivne dohodne storitve v Sloveniji in klici na številko za pomoč uporabnikom 040 40 40 40 ter na oddelek izterjav 040 40 40 85 v domačem omrežju.

Strošek priklopa storitev je 7,99 €. Po prejetju in knjiženju plačila s SMS-om obvestimo o ponovnem priklopu. Za nemoteno delovanje svetujemo tudi izklop in ponovni vklop naprave.

POZOR: Da pride do ponovnega vklopa storitev pazi na: račune, ki jih moraš poravnati (tj. vsi zapadli računi), sklicno številko ter da pošlješ potrdilo na izterjave@A1.si ali na številko faksa 01 544 91 50 ali 040 940 854. Še hitreje pa bo, če račun preveriš in plačilo urediš v portalu Moj A1.

2. KORAK: IZKLOP IZHODNIH STORITEV (MOBIL in FIKS)

Naslednji korak za mobilne naročnike in »prvi« po opominu za naročnike fiksnih storitev sledi po poteku 28 dni od dneva izstavitve neplačanega računa.

Uporabniki ste o tem obveščeni s SMS-om, če ste uporabnik A1 fiksnih storitev in ne tudi mobilnih, pa pisno, po pošti.

Blokade na mobilnem omrežju ostanejo enake, aktivne so dohodne storitve v Sloveniji in klici na številko za pomoč uporabnikom 040 40 40 40 ter na oddelek izterjav 040 40 40 85 v domačem omrežju.

Pri fiksnih storitvah se blokirajo vse storitve.

Na naslednjem računu se zaračuna strošek začasnega izklopa v višini 20,98 €, ter strošek vklopa v omrežje 7,99 €, skupaj 28,97 €. Po prejetju in knjiženju plačila s SMS-om obvestimo o ponovnem priklopu. Za nemoteno delovanje svetujemo tudi izklop in ponovni vklop naprav.

POZOR: Da pride do ponovnega vklopa storitev pazi na: račune, ki jih moraš poravnati (tj. vsi zapadli računi), sklicno številko ter da pošlješ potrdilo na izterjave@A1.si ali na številko faksa 01 544 91 50 ali 040 940 854. Še hitreje pa bo, če račun preveriš in plačilo urediš v portalu Moj A1.

3. KORAK: IZKLOP IZHODNIH IN DOHODNIH STORITEV (MOBIL)

Po poteku 49 dni od dneva izstavitve neplačanega računa se onemogočijo tako izhodne kot dohodne storitve, razen klici na številko za pomoč uporabnikom 040 40 40 40 ter na oddelek izterjav 040 40 40 85 v domačem omrežju.

Na naslov stalnega bivališča pošljemo Obvestilo o izklopu pred prekinitvijo pogodbe, kjer seznanimo z vsebino celotnega dolga ter posledico prekinitve naročniškega razmerja.

V primeru plačila in ponovnega vklopa v omrežje se zaračuna strošek dokončnega izklopa 34,99 €, strošek začasnega izklopa 20,98 € ter strošek vklopa v omrežje 7,99 €, skupaj 63,96 €.

Po prejetju in knjiženju plačila s SMS-om obvestimo o ponovnem priklopu. Za nemoteno delovanje svetujemo tudi izklop in ponovni vklop naprav.

POZOR: Da pride do ponovnega vklopa storitev pazi na: račune, ki jih moraš poravnati (tj. vse zapadle račune), sklicno številko ter da pošlješ potrdilo na izterjave@A1.si ali na številko faksa 01 544 91 50 ali 040 940 854. Še hitreje pa bo, če račun preveriš in plačilo urediš v portalu Moj A1.

4. KORAK: PREKINITEV POGODBE (MOBIL IN FIKS)

30 dni po izklopu izhodnih in dohodnih storitev (mobil) oz. 30 dni po izklopu storitev (fiks) se v primeru neplačila pogodba prekine. Istočasno se naslednji dan pošlje pisni dopis s pozivom k poplačilu vseh zapadlih obveznosti, vključno z vračilom prejete ugodnosti, če je uporabnik pogodbeno vezan.

5. KORAK: NADALJNJI POSTOPKI

V primeru neplačila se postopek nadaljuje z izvensodno izterjavo. V primeru neplačila v izvensodni izterjavi pa se zadeva preda v izvršbo.

II. IZKLOP STAREJŠIH FIKSNIH PAKETOV (pred 20. 4. 2017)

Pri starejših fiksnih paketih je postopek drug, in sicer 30 dni od zapadlosti računa pošljemo prvi pisni opomin, katerega rok plačila je 8 dni. Če do 10. v mesecu prvi opomin ni poravnan, pošljemo drugi pisni opomin pred izključitvijo in izterjavo.

Ponovni vklop se zaračuna 15 €.

III. ODLOG (velja le za fizične naročnike)

Novi naročniki lahko odlog izklopa storitev prvič koristijo po četrtem plačanem računu. Odlog je možen na več načinov:

1. SMS s ključno besedo ODLOG10 na številko 4040. (mobil)

2. Odlog s klicem na številko oddelka za izterjave 040 40 40 85 in na odzivniku pritisneš na številko 1. (mobil)

Odlog se v obeh primerih naredi za 10 koledarskih dni. Storitev stane 2,99 €. Odlog je možen le, ko prejmeš SMS opomin pred izklopom in, če v zadnjih 30 dneh odlog ni bil koriščen. V povratnem sporočilu prejmeš obvestilo, da je odlog urejen in račune, ki jih moraš poravnati do odobrenega datuma odloga.

POZOR: Da se izogneš izklopu, je potrebno poravnati vse račune, ki so navedeni v SMS-u.

3. Po dogovoru s svetovalcem na oddelku izterjav. Če potrebuješ daljši odlog, pokliči na 040 40 40 85 ali pošlji prošnjo s telefonsko in davčno številko na elektronski naslov izterjave@A1.si.

IV. KAKO IN KATERI RAČUN MORAM PORAVNATI

Če se ne odločiš za plačilo preko portala Moj A1, lahko račune plačaš na načine, ki so napisani tukaj ali pa z obrazcem UPN. Pri izpolnjevanju obrazca pazi, da pravilno navedeš podatke o plačniku in sklicno številko (referenco) računa, saj bo plačilo le tako pravilno zavedeno.

Odprte postavke in podatke, ki so potrebni za plačilo, lahko dobiš na portalu Moj A1 ali s SMS-om s ključno besedo RACUN na številko 9443.


Odgovori

Še ni odgovorov

Odgovor