Direktna bremenitev


Uporabniška raven 3
Značka +3

Za brezskrbno in varno plačilo računov izberi direktno bremenitev. Kako? Enostavno. Ob tem pa hkrati prejmeš še ugodnost. 🙌🎁 Te zanima več? Beri naprej :point_down:

1. Kje urediš direktno bremenitev?

Najhitreje lahko aktivacijo urediš na portalu Moj A1: https://moj.a1.si/.

Ob prijavi v spletni portal Moj A1, izberi: Pregled – Računi – Nastavitve plačevanja – SEPA trajni nalog:

 


2. Kakšna je ugodnost ob vklopu direktne bremenitve?


Vsi uporabniki prejmete 3 mesece zapored popust na mesečno naročnino v višini 2 EUR.

 

3. Kaj pa, če nimaš omogočenega dostopa do portala Moj A1?

 

Razlog je zagotovo v tem, da še nimaš prenovljenega paketa za fiksne storitve. Predlagamo ti, da obstoječi paket spremeniš v enega od najnovejših paketov  :point_right:https://www.a1.si/tv-paketi .

 

💡Da plačilo računa ne bo samo enostavno, ampak hkrati tudi pregledno, hitro dostopno in prijazno do okolja, predlagamo tudi vklop e-računa.

 

Odgovore na vsa dodatna vprašanja smo zbrali :point_down:

4. Kdo lahko sklene direktno bremenitev?

Naročnik oziroma plačnik. Če bo plačnik druga oseba, je potrebno, da sta ob sklenitvi soglasja za direktno obremenitev na prodajnem mestu prisotna oba – tako naročnik naročniškega razmerja kot tudi plačnik, tj. imetnik transakcijskega računa. 

5. Koliko stane vklop direktne bremenitve?

Vklop direktne bremenitve je brezplačen. Nadomestilo za izvedbo posameznega naloga direktne bremenitve obračuna banka v skladu s cenikom. Za informacijo o znesku nadomestila svetujemo, da se obrneš na svojo banko, saj ta neodvisno od A1 določa njegovo višino.

6. Kdaj bo tvoj TRR obremenjen?

Datum je odvisen od tvojega obračunskega obdobja in storitev, ki jih imaš pri A1.

Direktna bremenitev se izvede 10 dni od datuma izdaje računa, točni datum obremenitve je enak datumu zapadlosti računa. 

7. Kaj se zgodi, če na TRR-ju nimaš dovolj razpoložljivih sredstev?

Direktna bremenitev ne bo izvedena in na naslednjem računu se bo zaračunal znesek zavrnitve direktne obremenitve v višini 2,99 EUR. 

8. Ali lahko A1 ponovi zavrnjeno direktno bremenitev?

Ne, za zapadli znesek poskrbiš sam, da ga poravnaš pravočasno. 

9. Ali se direktna bremenitev ohrani, če spremeniš številko?

Ja, če spremeniš številko, se soglasje za direktno bremenitev ohrani.

10. Ali se direktna bremenitev ohrani, če narediš prenos lastništva?

Ne, če naročniško razmerje preneseš na drugo osebo, se soglasje za direktno bremenitev prekine.

11. Kaj se zgodi z direktno bremenitvijo, če številko preneseš k drugemu operaterju?

Svetujemo, da plačnik na prodajnem mestu A1 prekine plačevanja z direktno bremenitvijo.

12. Ali lahko imaš direktno bremenitev za več naročniških razmerij hkrati?

Ne. Zaradi unikatne referenčne oznake, ki je vezana na posamezno naročniško razmerje, je potrebno skleniti soglasje za vsako naročniško številko posebej.

Izjema je, če imaš storitve na skupnem računu, potem je možen trajnik za vse storitve hkrati.

13. Kaj moraš storiti ob zamenjavi banke ali TRR-ja?

Ob zamenjavi številke transakcijskega računa je potrebno odpreti novo direktno bremenitev. Prenos direktne bremenitve na drug transakcijski račun lahko urediš na vseh prodajnih mestih A1 in ne pozabi s seboj prinesti osebnega dokumenta ter nove bančne kartice.

14. Ali lahko imaš direktno bremenitev, če imaš račun odprt v EU?

Ja. V tem primeru lahko direktno bremenitev urediš le na prodajnem mestu A1.

15. Kje / kako prekineš trajnik?

Plačnik lahko prekliče soglasje za direktno bremenitev na vseh prodajnih mestih A1 ali na portalu Moj A1 (uporabnike mobilnih storitev in fiksnih paketov A1 Kombo).

Na prodajno mesto prinesi osebni dokument in bančno kartico.

 


Odgovori

Še ni odgovorov

Odgovor