Tarifa Srbija in Makedonija


Uporabniška raven 1
Značka +3

Potuješ za kratek čas v Srbijo ali Makedonijo?

Svetujemo ti vklop tarife Srbija in Makedonija, saj vključuje odhodne in dohodne klice, pošiljanje sporočil SMS ter prenos podatkov, ko gostuješ v Srbiji ali Makedoniji.

 

Tarifa vključuje omejitev dnevnega zakupa in obveščanje o porabljenih količinah:

  • 500 min (dohodni in odhodni klici) ali 500 SMS ali 500 MB na dan
  • Pozor:exclamation:  500 MB za prenos podatkov, šteto od 00:00 do 23:59 po slovenskem časovnem pasu. Po porabljenih 500 MB se hitrost prenosa zmanjša na 64 kb/s, kljub prekoračitvi pa je nadaljnji prenos podatkov brezplačen. Obračunski interval je 60 sekund oz. 100 kB. Ko dosežeš 400 MB - 80 % in 500 MB - 100 %  prenosa podatkov, prejmeš SMS obvestilo o porabi. Pri dosegi 500 MB zmanjšamo hitrost prenosa na 64kbs do 23:59 (slovenski čas) brez dodatnih stroškov.
  • Sporočila, MMS, niso vključena in se obračunavajo po ceniku.

 

Cena za dan uporabe znaša 4,99€.

Znesek se obračuna, ko dejansko opraviš prvi klic (odhodni ali sprejeti), pošlješ SMS sporočilo ali uporabiš prenos podatkov v gostovanju.


V dneh, ko ne uporabljaš mobilnih storitev v tujini, se storitev ne zaračuna. Znesek je prikazan v stanju tekoče porabe na spletnem portalu Moj A1 in se prišteje k stanju tekoče porabe.

 

Pozor:exclamation: Prejeti SMS ne aktivira zaračunavanja storitve, prav tako tudi ne brezplačno sporočilo SMS za vklop ali izklop tarife.

 

Pomembno:exclamation: Če imaš katerega izmed paketov A1 Svobodni, ki že vsebuje opcijo tarifa Srbija in Makedonija, ti svetujemo, da vklopiš tarifo Srbija in Makedonija, po porabi zakupljene količine v paketu.

 

 


Odgovori

Še ni odgovorov

Odgovor