Zelo zanimiv

Sprememba imena in priimka


Uporabniška raven 3
Značka +3

Sta tvoje ime in priimek drugačna, kot sta bila ob sklepanju naročniškega razmerja? Želiš, da se mesečni računi pošljejo drugi osebi?

Spremembo imena in priimka lahko opraviš na prodajnem mestu. Za vnos imena druge osebe, se mora ta na prodajnem mestu oglasiti skupaj s teboj

Več pojasnil najdeš spodaj. :point_down_tone1:

 

Z naročniškim razmerjem so povezani trije naslovi, ki so lahko enaki ali različni. Na našem mesečnem računu sta navedena dva – naslov prejemnika in naročnika.

 

Naslov naročnika :triangular_flag_on_post:

Ta je enak tistemu, ki jih ima naročnik izbranega paketa na svojem osebnem dokumentu. Na pogodbo se vpiše ob sklenitvi naročniškega razmerja in preveri z vpogledom v osebni dokument.

Ime, priimek ali naslov naročnika se lahko spremeni le na podlagi osebnega dokumenta, na katerem so že vidni novi podatki.

Zato se je za spremembo potrebno oglasiti na katerem koli od naših prodajnih mest. Prodajalec bo za spremembo preverili osebni dokument in podatke nato takoj spremenil. Vidni bodo na naslednjem mesečnem računu. 

Glede spremembe je v naših Splošnih pogojih za izvajanje storitev zapisano, da jo je potrebno opraviti v osmih dneh zatem, ko je do spremembe osebnih podatkov prišlo. Zamudnikov ni malo, v izogib kasnejšim težavam pri urejanju naročniškega razmerja pa svetujemo, da jo opraviš čim prej.

:negative_squared_cross_mark:  Dokumenta ne kopiraj in pošiljaj na naš elektronski naslov. Z osebnimi podatki sicer skrbno ravnamo, vendar ti to zaradi večje varnosti osebnih podatkov odsvetujemo.

:bulb: Če ne spreminjaš le svojega imena in želiš, da naročnik postane druga oseba, je potrebno opraviti prenos lastništva. Več o tem najdeš tu :point_right_tone1:http://bit.ly/33s3X6A.

 

Naslov plačnika :triangular_flag_on_post:

Če mesečni račun prejemaš z običajno pošto, bo ta naslov naveden tudi na kuverti.

Če želiš spremeniti ime in priimek, bo prav tako potrebno, da se z osebnim dokumentom oglasiš na prodajnem mestu. V primeru, da želiš račun nasloviti na drugo osebo, je potrebno, da se plačnik z osebnim dokumentom na prodajnem mestu oglasi s teboj in spremembo potrdi.

Če pa spreminjaš le naslov za mesečni račun, lahko to urediš tudi drugače. Svetujemo, da spremembo opraviš kar na portalu Moj A1.

 

Če naslova na portalu ne moreš spremeniti, je tvoj dostop na portal omejen in na njem nimaš pravic za opravljanje sprememb. To je običajno, kadar ima naročnik pri nas več mobilnih številk oz. paketov. Lastniški dostop, s katerim spremembo opraviš, je običajno omogočen le eni.  

 

 

Naslov uporabnika :triangular_flag_on_post:

Najdeš ga na našem spletnem portalu Moj A1.

 

 

Vpišemo ga, če storitve uporablja druga oseba.

To lahko storimo le, če se uporabnik s tem strinja. Zato je spremembo mogoče urediti na prodajnem mestu. Tam se mora uporabnik oglasiti skupaj z naročnikom in imeti s seboj osebni dokument.

:exclamation:  Pozornost na naslov uporabnika je zelo pomembna takrat, ko prejemaš razčlenjeno obliko računa – račun, pri katerem dobiš tudi seznam opravljenih storitev. Seznam oz. specifikacija k računu bo namreč naslovljena na uporabnika.

 

:bulb: V primeru, da je mobilna ali fiksna telefonska številka objavljena v imeniku, bo tam navedeni podatki uporabnika.

 

Običajno je uporabnik naveden pri tistih paketih, ki so namenjeni otrokom in mladoletnim osebam, naročniki paketa pa so skrbniki ali starši. Z otrokovim dokumentom v tem primeru vpis uredijo skrbniki/starši.


Odgovori

Še ni odgovorov

Odgovor