Priklop storitev prek telefonskega omrežja DSL


Uporabniška raven 3
Značka +3

Si podpisal/a pogodbo za priklop 📧☎️ 📺 prek telefonskega omrežja in te zanima, kakšen je postopek od podpisa pogodbe do aktivacije storitev? Beri naprej :point_down:

Naročilo poteka po naslednjih korakih:

 • preveritev tehnologije 💒
 • sklenitev oziroma podpis pogodbe 📝
 • oddaja poizvedbe upravitelju omrežja ❓
 • potrditev upravitelja – oddamo naročilo ✔️
 • določimo datum vklopa 🕘
 • priklop opreme  🔌

Za lažje razumevanje postopkov, smo pripravili podrobna pojasnila :point_down:

📌Preveritev tehnologije

Za preveritev možnosti priklopa na telefonsko omrežje potrebujemo točen naslov in če je na lokaciji telefonski priključek PSTN/ISDN (za katerega ločeno prejemaš račun in ni del paketa) tudi telefonsko številko.

📌Podpis pogodbe

Dokumentacijo za paket Kombo v celoti podpiše tisti, ki bo naročnik pri A1.

Izjema:point_up:Če je pri drugem operaterju naročnik druga oseba, mora le ta podpisati del dokumentacije, ki jo imenujemo FNP ali vloga za prehod med ponudniki.

Na FNP obrazcu je potrebno izpolniti naslednje podatke:

 • ime in priimek naročnika pri obstoječem ponudniku
 • davčno številko naročnika
 • naslov priključka
 • označiti ali gre za prekinitev naročniškega razmerja s prehodom na A1 ali ohranitev razmerja
 • naročniški podatek (TS uporabniško ime, T2 številka pogodbe, Telemach šifra kupca)
 • če se prenaša stacionarna številka, se izpolni tudi polje za telefonsko številko in številko zadnjega izdanega računa
 • podpis obstoječega naročnika

Primer pravilno izpolnjenega FNP obrazca::writing_hand:

 

Opomba :point_up:  FNP obrazec potrebujemo, če gre za priklop na isti tehnologiji ali če se prenaša stacionarna telefonija. V nasprotnem primeru ob naročilu izpolnitev tega obrazca ni potrebna.

Odjavo vselej uredimo mi, kadar se prenaša stacionarna številka ali če gre za priklop na isti tehnologiji. Če ta pogoj ni izpolnjen, moraš odjavo pri obstoječem ponudniku urediti sam/a – predlagamo, da počakaš na priklop pri A1 in odjavo urediš naknadno.

❗️ Primer: če si trenutno priključen/a na optično omrežje operaterja T2 ali na kabelsko omrežje pri Telemachu ali lokalnem kabelskem ponudniku, ne gre za priklop na isti tehnologiji, saj ne gre za enako tehnično rešitev.

Nekaj razlogov za nepopolno dokumentacijo

 • podatki o lokaciji niso pravilni (napačna hišna številka)
 • na lokaciji so že aktivne storitve, manjka nam obrazec za prehod med operaterji  FNP (na en priključek je lahko priklopljen le en operater)
 • napačni podatki o obstoječem naročniku na obrazcu za prehod med operaterji
 • napačna stacionarna številka za prenos ali neaktivna številka pri prejšnjem ponudniku (prenašamo lahko le aktivno številko)
 • manjka številka zadnjega računa
 • ni vpisana pravilna kontaktna številka

📌Oddaja poizvedbe upravitelju omrežja

Telefonsko omrežje je v celoti v lasti operaterja Telekom Slovenije d.d, ki je hkrati tudi upravitelj omrežja. Na podlagi podpisane dokumentacije za izbrano lokacijo posredujemo preveritev, s katero pridobimo informacijo ali je na lokaciji možno oddati naročilo. 

📌Potrditev upravitelja - oddamo naročilo

Upravitelj omrežja na podlagi naše poizvedbe preveri, če so na lokaciji izpolnjeni vsi tehnični pogoji za priklop in če so podatki na vlogi pravilni. Ko prejmemo potrditev, oddamo naročilo.

📌Določitev termina priklopa ⌛️

Časovni interval naročila je odvisen od izpolnitve tehničnih pogojev za priklop. Ko je linija pripravljena v celoti, se določi prvi prosti termin, ki je na voljo. 

Sprememba termina priklopa - določen termin priklopa je mogoče prestaviti le na kasnejši termin. 

O terminu priklopa je naročnik obveščen prek SMS, prav tako prejme klic, s katerim se pravočasno preverijo vse tehnične zahteve na lokaciji in obvesti ali bo treba na lokaciji zagotoviti prisotnost – ni nujno, da je prisoten naročnik, lahko je tudi družinski član, prijatelj - kdorkoli bo, potrebujemo njegovo kontaktno številko.

📌Priklop opreme 

Montaža opreme je vselej predvidena v primeru priklopa na neaktivno linijo (če na lokaciji ni izbranega nobenega ponudnika na telefonskem omrežju). Na lokaciji je takrat treba obvezno zagotoviti prisotnost, saj se lahko oglasi tehnik upravitelja omrežja, zagotovo pa se oglasi tudi naš tehnik.

Ob montaži tehnik prinese na lokacijo vso naročeno opremo in uredi priklop. Modem poveže s telefonskim kablom v telefonsko vtičnico. Med modemom in TV vmesnikom napelje UTP kabel (če mora biti kabel daljši od 1,5m, se doplača).

Če gre za menjavo ponudnika na telefonskem omrežju, montaža ni predvidena. Opremo prejmeš po pošti in jo le zamenjaš z obstoječo. Poleg opreme prejmeš navodila za priklop. Za pomoč smo pripravili tudi odgovore na najpogostejša vprašanja :point_right:http://bit.ly/vklopvprasanja 

...

Pogoji za priklop storitev 💡

Osnovna pogoja za priklop storitev sta izgrajeno telefonsko omrežje od centrale do lokacije in izgrajen telefonski priključek, zaključen z mikrovtičnico.

❗️Kadar govorimo o telefonskem priključku, mislimo na fizični priključek in ne na telefonsko številko. Če imaš stacionarno številko npr. pri Telemachu kot del paketa prek kabelskega omrežja, še ne pomeni, da je telefonski priključek izgrajen. Če je na lokaciji kadarkoli bil aktiven stacionarni telefon, lahko predvidevamo, da so kabli še prisotni. Preveri ❗️

Nekateri priključki so še vedno zaključeni s starejšo, tripinsko vtičnico, ki izgleda tako:

Na kvaliteto signala pri telefonskem omrežju lahko vpliva pravilna izbira telefonske vtičnice. V izogib prekinitvam ali motnjam signala priporočamo, da je priključek zaključen z mikrovtičnico, ki izgleda tako: 

Interna inštalacija je v domeni naročnika :point_up:

Za priklop modema s TV vmesniki ali Elektro TV-setom je treba urediti UTP kabel. Opremi je v škatli priložen kabel v dolžini 1,5 m, preboj sten in ureditev kanalov za kabel uredi naročnik sam.

Namesto UTP kabla lahko za povezavo modema s TV vmesniki naročiš komplet in dodatne sprejemnike, imenuje se Elektro TV set. Več o samem priklopu si lahko ogledaš na povezavi http://bit.ly/A1-elektroTVset.

 

Ali je mogoče med priklopom naročiti dodatno opremo

Med samim postopkom priklopa ni mogoče odstranjevati ali naročevati dodatnih storitev ali opreme. Spremembe je mogoče urejati po uspešnem priklopu, ko so vsi postopki že zaključeni.

 

Se ti morda poraja še kakšno vprašanje? Napiši :point_down:


Odgovori

Še ni odgovorov

Odgovor