Prehod iz naročniškega v predplačniški paket


Uporabniška raven 2
Značka +3

Za vse, ki razmišljate o uporabi in prehodu iz naročniškega na predplačniški paket, imamo tukaj nekaj informacij.

 

  1. Na naročniškem razmerju je aktivna vezava s Pogodbo o zagotovitvi posebne ugodnosti (v nadaljevanju PZPU)

Za naročnika to pomeni, da mora v primeru predčasne prekinitve PZPU vrniti sorazmerni del prejete ugodnosti. Ta se izračuna skladno z izračunom, ki je naveden v PZPU.

Primer: :mag_right:naročnik kupi mobilno napravo na 24 obrokov. Ob vezavi prejme popust na maloprodajno ceno telefona, ki znaša 250 €. Zaradi določenega razloga se naročnik odloči, da bo prešel na predplačniško ponudbo kljub temu, da se vezava izteče čez 1 mesec. 24 mesecev ima 730 dni, zato se prejeta ugodnost deli s številom dni vezave in nato pomnoži s preostankom dni, ko bi vezava še morala veljati -> (250 / 730) * 30 = 10,27 €.

 

  1. Ob prehodu na drugo ponudbo morajo biti poravnane vse zapadle in še nezapadle obveznosti.

 

Zaradi izdaje nove kartice SIM, je postopek možno urediti le z obiskom prodajnega mesta (s seboj imej veljavni osebni dokument), pri čemer se telefonska številka ohrani.

Podatke z obstoječe kartice lahko na prodajnem mestu svetovalci prekopirajo na novo, predplačniško kartico.

Skladno s cenikom se postopek obračuna v znesku 10,16 €. Izjema so uporabniki paketa brez naročnine, A1 SIMPL na račun – v tem primeru je menjava brezplačna.

 

Prehod iz naročniškega v predplačniško razmerje se izvede ob zaključku obračunskega obdobja naročniške številke. Naročniško razmerje je aktivno do prehoda, ob prehodu pa se aktivira predplačniška kartica SIM.

 

Na predplačniškem razmerju lahko izbirate med zakupom naslednjih enot:

 

:nerd:  Upamo, da bo članek v pomoč.


Odgovori

Še ni odgovorov

Odgovor