Pogodba o zagotovitvi posebne ugodnosti


Uporabniška raven 3
Značka +3
V primeru predčasne prekinitve vezave si na računu zagotovo že opazil/a zaračunan znesek Vračila prejete ugodnosti. Za lažje razumevanje prilagamo nekaj pojasnil.

Kaj vključuje Pogodba o zagotovitvi posebne ugodnosti?
S sklenitvijo Pogodbe o zagotovitvi posebne ugodnosti lahko pridobiš različne ugodnosti, kot so popust na paket, subvencionirana cena mobilne naprave, brezplačna uporaba dodatnih programskih paketov, brezplačna uporaba dopolnilnih TV storitev, …

Za koliko časa lahko skleneš Pogodbo o zagotovitvi posebne ugodnosti?
Pogodbo o zagotovitvi posebne ugodnosti lahko skleneš za 12 ali 24 mesecev.

Kdaj se zaračuna Vračilo prejete ugodnosti?
Vračilo prejete ugodnosti se obračuna, če:
· naročnik predčasno prekine svoje naročniško razmerje,
· A1 prekine naročniško razmerje zaradi neplačil,
· pri prehodu na nov naročniški paket,
· pri sklenitvi nove Pogodbe o zagotovitvi posebne ugodnosti.

Kako se izračuna vrednost prejete ugodnosti?
Vrednost prejete ugodnosti za mobilne storitve in fiksne storitve (paketi Kombo), ki jo moraš v enem od zgornjih primerov vrniti, se izračuna tako, da se znesek vseh prejetih ugodnosti deli s številom vseh dni v obdobju vezave in pomnoži s številom dni, ko bi Pogodba o zagotovitvi posebne ugodnosti še morala veljati.

Vrednost prejete ugodnosti za starejše fiksne storitve se izračuna tako, da se znesek vseh prejetih ugodnosti deli s številom mesecev vezave in pomnoži s številom mesecev, ko bi še moral biti v naročniškem razmerju.

Dodatno se v primeru prekinitve naročniške pogodbe zaračuna še strošek zaradi predčasnega prenehanja veljavnosti naročniške pogodbe v višini 14,99 € (manipulativni znesek).

Kaj je manipulativni znesek?
Gre za znesek, ki se obračuna v primeru predčasne prekinitve Pogodbe o zagotovitvi posebne ugodnosti. Ta znesek se ne obračuna, če se odločiš za predčasno vezavo.

Kje lahko preveriš, do kdaj je aktivna vezava in kakšen je znesek predčasnega poplačila vezave?
Uporabniki lahko podatke o dnevu izteka vezave in znesku predčasnega poplačila pridobite:
· na portalu Moj A1,
· s klicem na številko 040 40 40 40,
· z elektronskim sporočilom, ki ga posredujete na elektronski naslov info@A1.si,
· z obiskom najbližjega prodajnega mesta.

Kako lahko poravnaš znesek odplačila pogodbenih obveznosti?
Ob prehodu na nov naročniški paket se poplačilo vezave obračuna na naslednjem izdanem računu.

Ob nakupu aparata ali koriščenja popusta s Pogodbo o zagotovitvi posebne ugodnosti pred iztekom obstoječe vezave, se poplačilo prejete ugodnosti opravi na prodajnem mestu.

Ali začasno izklopljena številka zaradi neplačanih računov vpliva na vezavo v skladu s Pogodbo o zagotovitvi posebne ugodnosti?
Če so bile storitve v času vezave s Pogodbo o zagotovitvi posebne ugodnosti začasno izključene (blokada izhodnih storitev) zaradi neplačanih računov, se vezava s Pogodbo o zagotovitvi posebne ugodnosti podaljša za število dni, ko so bile storitve izključene.

Odgovori

Še ni odgovorov

Odgovor