Zelo zanimiv

Najpogostejša vprašanja in odgovori glede delovanja IPTV

Najpogostejša vprašanja in odgovori glede delovanja IPTV
Uporabniška raven 2
Značka +3
Tukaj lahko najdete najpogostejša vprašanja in odgovore, povezane z delovanjem IPTV. V kolikor imaš svoje vprašanje, ga lahko postaviš tukaj.

1. NAPAČNO NASTAVLJEN VHODNI SIGNAL ( ni video signala ):
V kolikor TV sprejemnik javlja »Ni video signala«, je potrebno prvo preveriti ali je TV komunikator sploh vključen. Slednje lahko preverimo s pomočjo statusne diode na sprednji strani komunikatorja, ki v primeru, da je TV komunikator vključen sveti v modri ali zeleni barvi ( odvisno od modela komunikatorja ).
V kolikor na komunikatorju sveti rdeča dioda, ali dioda sploh ne sveti, je potrebno komunikator vključiti, oziroma preveriti napajanje naprave.

V kolikor na komunikatorju sveti modra/zelena dioda, na TV pa še vedno ni slike, je potrebno preveriti priklop TV komunikatorja na TV sprejemnik.
TV komunikator je na TV sprejemnik najpogosteje priključen preko priloženega HDMI kabla, ki je na eni strani vključen v HDMI izhod na TV komunikatorju, na drugi strani pa vodi v enega od HDMI vhodov na TV sprejemniku. V nekaterih primerih je za povezavo uporabljen SCART kabel ( praviloma za starejše TV sprejemnike ), ki mora biti prav tako na enem koncu vključen v SCART izhod na TV komunikatorju, na drugem koncu pa v SCART vhod na TV sprejemniku.

Če ugotovimo, da je kabel na obeh koncih ustrezno priključen je potrebno preveriti, ali je naš TV sprejemnik nastavljen na ustrezen »vhodni signal«. Vsak TV sprejemnik ima več vhodnih signalov, ki so dodeljeni za vsak priključek HDMI in SCART posebej.
Slednje pomeni, da moramo na strani TV sprejemnika preveriti v kateri vhod ( HDMI/SCART ) na TV sprejemniku je priključen naš TV komunikator. Priključki na TV sprejemniku so v veliki večini označeni s številkami ( 1,2,3... ).
Ko ugotovimo v kateri vhod na TV sprejemniku je priključen naš TV komunikator, moramo s pomočjo daljinca, za upravljanje TV sprejemnika, nastaviti pravi »vhodni signal«. Daljinci večine proizvajalcev imajo za prikaz seznama vhodnih seznamov namenjeno tipko. Tipka je najpogosteje označena z eno izmed teh oznak:
- SOURCE
- INPUT
- AV
- EXT[

Če imamo izbran pravilen vhodni signal, se bo ob resetu TV komunikatorja, na TV izpisal vsaj napis »AMIS TV loading«. Če tega napisa ne prikaže, je najverjetneje nastavljen napačen vhodni signal, oziroma je TV komunikator neustrezno priključen.
Posamezni proizvajalci TV sprejemnikov, ali modeli lahko imajo drugačno oznako na daljincu. Pri nekaterih TV sprejemnikih, je za izpis seznama vhodnih signalov potrebno odpreti »MENI«, ter znotraj menija poiskati, ter nastaviti vhodne naprave.
Ko pridemo do seznama vhodnih naprav, na njem poiščemo ustrezno ( na primer HDMI 4 ), ter potrdimo izbiro s potrditveno tipko na daljincu ( najpogosteje: OK ali ENTER ).
Če smo postopek izvedli pravilno, se nam mora na TV sprejemniku prikazati slika iz našega TV komunikatorja.

2. SPREJEMNIK NE PREJEMA SIGNALA:
V kolikor se nam na TV prikaže napis »sprejemnik ne prejema signala«, je to najverjetneje posledica tega, da je TV komunikator izgubil povezavo z omrežjem.
V tem primeru je potrebno preveriti ali glavni modem deluje pravilno, to lahko preverite tako, da na eni izmed vaših naprav preverite ali internet preko WI-FI deluje normalno.
Naslednje je potrebno preveriti povezavo od modema do TV komunikatorja. TV komunikator in modem sta lahko med seboj povezana na več načinov. Najpogosteje se uporablja povezavo z mrežnim kablom, ali brezžična povezava preko elektro set-ov.

a) POVEZAVA PREKO MREŽNEGA KABLA:
V kolikor je TV komunikator povezan preko UTP kabla lahko preverimo ali je kabel na enem koncu vključen v naš modem, na drugem koncu pa v TV komunikator. Prav tako je potrebno preveriti ali je kabel morda na kateri točki vidno poškodovan ali prekinjen.
Delovanja kabla lahko preverimo z drugo napravo ( najbolje drug komunikator – če ga imamo, ali PC ). V kolikor na isti kabel priključimo drug TV komunikator, ter se tudi ta ne poveže, lahko poskusimo zamenjati mrežni kabel. V kolikor se drug komunikator na istem kablu poveže, bo najverjetneje težava v problematičnem komunikatorju.

b) POVEZAVA PREKO ELEKTRO SETOV:
V kolikor se za povezavo uporablja elektro set je potrebno preveriti, ali je vključen kabel od elektro seta do modema, ter kabel od drugega elektro seta do TV komunikatorja. Prav tako je potrebno preveriti, kakšne barve je statusna dioda na elektro setu. Ob pravilnem delovanju mora biti dioda bele barve, v kolikor je dioda rdeče barve, pomeni, da ni povezave med elektro setoma. V primeru, da na katerem od elektro setov dioda sploh ne sveti, je potrebno preveriti napajanje na vtičnici nedelujočega elektro seta.
Da se prepričamo ali je za težavo kriv elektro set, je najbolje, da TV komunikator testno povežemo z UTP kablom neposredno na naš modem. Če takrat deluje, bo potrebno preveriti elektro set, v kolikor TV komunikator ne deluje tudi ob direktnem priklopu, bo potrebno težavo iskati drugje.


3. MANJKAJOČ SPORED ( EPG ):
V kolikor TV komunikator ne prikazuje sporeda, ali je le ta napačen, je potrebno TV komunikator izključiti iz elektrike, ter ga ponovno vključiti, da pridobi ustrezne podatke iz strežnika. Ko se bo TV komunikator ponovno naložil, bi moral biti spored pravilen in normalno viden.
4. MANJKAJOČI/NEUSTREZNI PODNAPISI:
Lahko se zgodi, da na kanalu na katerem bi morali biti podnapisi, le ti manjkajo, ali pa so v neustreznem jeziku.
V tem primeru vzemite daljinec od našega komunikatorja, ter poiščite in pritisnite tipko »INFO«, ki se nahaja zraven smernih tipk na sredini daljinca. Po pritisku tipke se vam bo odprlo okno z možnostmi, v katerem poiščete kategorijo »JEZIK PODNAPISOV«. Med kategorijami se premikate s pomočjo smernih tipk.
V kolikor so na voljo različni podnapisi, se lahko med njimi premikate s pomočjo smerne tipke »LEVO in DESNO«. Ko najdete željeni jezik podnapisov, pritisnite tipko »OK«, ter zaprite meni z tipko »EXIT«.

5. NEUSTREZEN FORMAT SLIKE:
V kolikor slika na vašem zaslonu ni v ustreznem formatu, jo lahko prilagodite.
Na daljincu poiščite, ter izberite tipko »INFO«. Znotraj menija, ki se vam odpre, poiščite kategorijo »PRILAGODITEV SLIKE«, ter s pomočjo smernih tipk »LEVO in DESNO«, izberite željen format. Ko najdete ustrezni format, pritisnite tipko »OK« na daljincu, ter zaprite meni s pritiskom na tipko »EXIT«.

6. NEUSTREZEN JEZIK ZVOČNEGA ZAPISA:
V primeru, da kanal oddaja več zvočnih zapisov, v različnih jezikih, lahko poljubno izbirate med njimi.
Na daljincu pritisnite tipko »INFO«. V meniju, ki se odpre s pomočjo smernih tipk poiščite in izberite kategorijo »JEZIK ZVOKA«. S pomočjo smernih tipk »LEVO in DESNO« izberite željen jezik zvočnega zapisa, ter pritisnite tipko »OK«. Meni zaprite s pritiskom tipke »EXIT«.

7. NEUSTREZNA SKUPINA KANALOV:
Pogosto se zgodi, da nam TV komunikator ne prikaže vseh kanalov, ki so na voljo, ampak prikazuje zgolj kanala iz določene skupine ( regionalni, športni, otroški... ).
Navedeno je posledica neustrezno izbrane »SKUPINE PROGRAMOV«.
Seznam aktivnih programov lahko kadarkoli preverimo ali spremenimo. Na daljincu poiščemo, ter pritisnemo tipko »INFO«. V meniju, ki se nam odpre, s pomočjo smernih tipk izberemo kategorijo: »SPREMEMBA SEZNAMA AKTIVNIH PROGRAMOV«. V kolikor želimo, da so nam na voljo vsi programi, se s pomočjo smernih tipk »LEVO in DESNO«, pomikamo, dokler se v oknu ne izpiše »VSI PROGRAMI«. Na to pritisnemo tipko »OK«, ter zapremo meni s tipko »EXIT«.
Po tem morajo biti na voljo vsi kanali.

8. NI VELJAVNE NAROČNINE:
Lahko se pojavi situacija v kateri nam komunikator javlja » NI VELJAVNE NAROČNINE«, v ozadju pa je samo črna slika. Slednje se lahko zgodi, če pridemo na kanal, na katerega nismo naročeni. TV komunikator v takšnem primeru pogosto ne reagira na ukaze daljinca.
Zadevo rešimo tako, da na daljincu poiščemo in pritisnemo tipko »BACK«, takoj za tem pa na daljincu pritisnemo številko »1«. TV komunikator bo prestavil kanal na »1« programsko mesto, daljinec pa bo na to normalno odziven.

9. KOMUNIKATOR NEODZIVEN NA DALJINEC:
V kolikor se vam pojavi težava, da se TV komunikator ne odziva na daljinec, je potrebno prvo izključiti TV komunikator iz napajanja ( na njem morejo ugasniti vse diode ), ter ga na to ponovno vključiti. Ko se bo TV komunikator ponovno povezal, je potrebno preveriti odzivnost daljinca.
V kolikor je napaka še vedno prisotna, je potrebno zamenjati baterije v daljincu, ter preveriti, da so le te pravilno nameščene. Če menjava baterij ne odpravi težave je verjetno težava v okvarjenem daljincu.
V kolikor imate več komunikatorjev in daljincev, lahko seveda preverite delovanje z drugim daljincem.

10. LISTA PRILJUBLJENIH KANALOV:
Naročnik si ima možnost ustvariti lastno listo programov, v kateri si lahko programe ustrezno razvršča.

Postopek za kreiranje liste je naslednji:
1. Na daljincu poiščete, ter pritisnete tipko »MENU«.
2. S pomočjo smernih tipk se pomaknete navzgor do »NASTAVITVE«.
3. S pomočjo smernih tipk »LEVO in DESNO« označite »UPORABNIŠKE NASTAVITVE«.
4. Izbiro potrdite s pritiskom tipke »OK« na daljincu.
5. Znotraj menija se s pomočjo smernih tipk pomaknete desno na »LISTA PRILJUBLJENIH«.
6. S pomočjo smernih tipk označite »NOV SEZNAM PRILJUBLJENIH PROGRAMOV«.
7. Na daljincu poiščite, ter pritisnite tipko »OK«.
8. S pomočjo številčnih tipk na daljincu ( 1-9 ) vpišite željeno ime seznama.
9. Na daljincu poiščite, ter pritisnite tipko »OK«.
10. S pomočjo smernih tipk, ter tipke OK, razvrstite kanale iz levega v desni stolpec.
11. Ko končate z urejanjem pritisnite tipko »EXIT«.
12. Na daljincu poiščite, ter pritisnite tipko »INFO«.
13. S pomočjo smernih tipk, označite kategorijo »SPREMEMBA SEZNAMA AKTIVNIH PROGRAMOV«.
14. S pomočjo smernih tipk »LEVO in DESNO« poiščite ime vašega seznama programov.
15. Na daljincu poiščite, ter pritisnite tipko »OK«.
16. Zaprite meni s pritiskom tipke »EXIT«.

Po tej nastavitvi, bodo prikazani kanali iz vaše liste kanalov. Za prikaz vseh kanalov, glejte navodila pod točko »NEUSTREZNA SKUPINA KANALOV«.

11. STARŠEVSKA ZAŠČITA:
TV komunikator lahko od vas na določenih kanalih, na katerih se predvaja vsebina, ki ni primerna za mladoletne osebe, zahteva vnos PIN kode. Tovarniško nastavljen PIN je 1234.
Nastavitve PIN in starševske zaščite lahko kadarkoli spreminjate:
1. Na daljincu pritisnite tipko »MENU«.
2. S pomočjo smernih tipk se pomaknite do »NASTAVITVE«.
3. Izberite »UPORABNIŠKE NASTAVITVE«, ter izbiro potrdite z pritiskom tipke »OK«.
4. S pomočjo smernih tipk »LEVO in DESNO«, se pomaknite desno na »UPORABNIKI«.
5. Potrdite izbiro s pritiskom tipke »OK«.
6. Vpišite kodo »1234«, ter pritisnite tipko »OK«.

Znotraj tega menija, lahko upravljate z nastavitvami »starševske zaščite« po uporabnikih. Prav tako lahko poljubno spreminjate kodo PIN.


12. MANJKAJOČ GUMB »GLEJ ZAMUJENO/GLEJ OD ZAČETKA«:
V kolikor nam komunikator za oddajo ne ponudi možnosti ogleda za nazaj, preverimo ali konkretni kanal ponuja možnost ogleda za nazaj. Seznam kanalov lahko kadarkoli preverite na spletni strani »https://www.a1.si/televizija/tv-programi/programske-sheme«, pod kategorijo »TELEVIZIJA«.
V kolikor kanal ponuja ogled za nazaj, opcija pri oddaji pa manjka, je potrebno TV komunikator izključit iz napajanja, ter ga po nekaj trenutkih vključiti nazaj. Ko se bo komunikator povezal, bi morala opcija za ogled nazaj delovati.

13. NI ZVOKA ALI NEUSTREZNA JAKOST ZVOKA:
V kolikor se slika normalno predvaja zvok-a pa ni, je potrebno preveriti ali je jakost zvoka nastavljena tako na daljincu od vašega TV sprejemnika, kot tudi na daljincu od našega TV komunikatorja.
V kolikor je jakost ustrezno nastavljena na obeh mestih, zvok pa še vedno ne deluje, preverite ali ne deluje samo na določenem kanalu, ali je težava prisotna na vseh kanalih. Če je težava prisotna na vseh kanalih, poskusite zamenjati HDMI/SCART kabel med TV in TV komunikatorjem.
V kolikor z daljincem ne gre regulirati jakosti zvočnega zapisa, pritisnite tipko »INFO«, ter poiščite kategorijo »JEZIK ZVOKA«. V tej kategoriji s pomočjo smernih tipk nastavite »STEREO«, ter na to pritisnite »OK«. Pritisnite tipko »EXIT«, da zaprete meni. Kontroliranje jakosti zvoka, mora na to normalno delovati.

14. NEPRAVILNE BARVE, VALOVANJE/POTOVANJE SLIKE:
Napaka se običajno pojavi zaradi slabe lokalne povezave med TV komunikatorjem in televizijo. Problem je lahko v slabem stiku SCART/HDMI kabla ali okvari le-tega.
V primeru omenjene težave, naj se poizkusi zamenjati SCART/HDMI kabel. Če zadeva še vedno ni boljša, naj se z istim SCART/HDMI kablom na isti SCART/HDMI priključek na televiziji poizkusi druga naprava, v kolikor tam ni težave, je problem na SCART/HDMI izhodu na komunikatorju.

Odgovori 1

Uporabniška raven 3
10. LISTA PRILJUBLJENIH KANALOV:

Skrij vsebino Naročnik si ima možnost ustvariti lastno listo programov, v kateri si lahko programe ustrezno razvršča.Postopek za kreiranje liste je naslednji:

1. Na daljincu poiščete, ter pritisnete tipko »MENU«.

2. S pomočjo smernih tipk se pomaknete navzgor do »NASTAVITVE«.

3. S pomočjo smernih tipk »LEVO in DESNO« označite »UPORABNIŠKE NASTAVITVE«.

4. Izbiro potrdite s pritiskom tipke »OK« na daljincu.

5. Znotraj menija se s pomočjo smernih tipk pomaknete desno na »LISTA PRILJUBLJENIH«.

6. S pomočjo smernih tipk označite »NOV SEZNAM PRILJUBLJENIH PROGRAMOV«.

7. Na daljincu poiščite, ter pritisnite tipko »OK«.

8. S pomočjo številčnih tipk na daljincu ( 1-9 ) vpišite željeno ime seznama.

9. Na daljincu poiščite, ter pritisnite tipko »OK«.

10. S pomočjo smernih tipk, ter tipke OK, razvrstite kanale iz levega v desni stolpec.

11. Ko končate z urejanjem pritisnite tipko »EXIT«.

12. Na daljincu poiščite, ter pritisnite tipko »INFO«.

13. S pomočjo smernih tipk, označite kategorijo »SPREMEMBA SEZNAMA AKTIVNIH PROGRAMOV«.

14. S pomočjo smernih tipk »LEVO in DESNO« poiščite ime vašega seznama programov.

15. Na daljincu poiščite, ter pritisnite tipko »OK«.

16. Zaprite meni s pritiskom tipke »EXIT«.Po tej nastavitvi, bodo prikazani kanali iz vaše liste kanalov. Za prikaz vseh kanalov, glejte navodila pod točko »NEUSTREZNA SKUPINA KANALOV«.

-----------------------------

Vse lepo in prav, ampak problem je v tem, da nas kadarkoli uporabljaš še kaj drugega razen TV, vseskozi vrača nazaj na seznam "CELOTEN".

Kaj se res ne da sprogramirati komunikatorja tako, da bi si zapomnil moj izbor, in ne da vsakič posebej zgubljamo živce z nepotrebnim klikanjem?

Moja žena, ki ni kak velik tehnični frik, je že totalno popenla, ker nikoli ne ve na kateri program jo bo vrglo. Pa verjemite mi, ni edina 😡

Odgovor