Komercialna sporočila

  • 30 September 2019
  • Odgovori 0
  • Ogledi 2020Komercialno sporočilo je plačljivo sporočilo, ki ti ga pošlje zunanji ponudnik ob nakupu zabavnih vsebin, sodelovanju v nagradnih igrah, anketah,…✉️🤳🏻💸

Kako se prijavim?

Običajno moraš pred prvo uporabo poslati sporočilo z zahtevano ključno besedo (določi ponudnik) in se strinjati s pogoji uporabe storitev. Potrditev uporabe storitev se potrdi prek SMS sporočila.

Po potrditvi se prikaže vmesna spletna stran, ki vsebuje opis ter cenik storitev ponudnika.

Možne so tudi druge oblike prijave, ki jih določi ponudnik storitev.

Kaj prijava pomeni zame?

Po naročilu na tovrstna komercialna sporočila si v pogodbenem razmerju s ponudnikom storitev in z operaterjem. A1 je zgolj posrednik, ki nudi komunikacijsko pot za prenos sporočil in na podlagi opravljenega prometa na računu zaračuna opravljeno storitev.

Kot uporabniku se ti na naslednjem izdanem računu v skladu s cenikom obračuna opravljena storitev.

Kje vidim obračunana komercialna sporočila na izdanem računu?

Sporočilo SMS, ki ga posreduje ponudnik preko našega omrežja, je dražje od običajnih storitev SMS, ker gre v tem primeru za storitev z dodano vrednostjo. Obračuna se v skladu s cenikom izbranega ponudnika ter se zaračunava za preteklo obračunsko obdobje.

Na mesečnem računu je viden v sklopu Storitve z dodano vrednostjo postavka, Komercialne storitve.Kako se odjavim oz. blokiram tovrstna sporočila?❌✋🏻

Za odjavo od prejemanja komercialnih sporočil pošlješ ključno besedo ODJAVA ali STOP na številko, s katere prejemaš sporočila.

Za pomoč se lahko obrneš na izbranega ponudnika storitev.

Kontaktni podatki so običajno objavljeni na njihovi uradni spletni strani.

Blokada se izvede takoj ob:

  • zahtevku, naslovljenem neposredno na ponudnika,
  • klicu v center za pomoč uporabnikom na številko 040 40 40 40 ali
  • neposredno poslanem sporočilu s ključno besedo STOP ali ODJAVA na številko, s katere prejemaš neželena sporočila.

Odgovori

Še ni odgovorov

Odgovor