Zelo zanimiv News

Katera so najpogostejša vprašanja, ki se lahko pojavijo ob vklopu fiksnih storitev?

Katera so najpogostejša vprašanja, ki se lahko pojavijo ob vklopu fiksnih storitev?
Uporabniška raven 2
Značka +3
V spodnjih 10 točkah, si lahko najdeš navodila kako se lotiti reševanja, če naletite na eno izmed 10 najpogostejših napak, s katerimi se lahko srečamo ob vklopu fiksnih storitev.


1. NA MODEMU NE SVETI NOBENA DIODA:
V kolikor na modemu ne sveti nobena dioda je potrebno preveriti napajanje le tega. Priloženi napajalnik mora biti na enem koncu vključen v električno vtičnico, na drugem koncu pa v naš modem.
Modem ima prav tako »POWER« stikalo, ki služi za vklop/izklop modema. Stikalo mora biti nastavljeno v položaj »ON«.
V kolikor je modem pravilno priključen lahko z otipom preverite ali je napajalnik topel ( pravilno delovanje ), ali je hladen.
V primeru, da na modemu še vedno ne sveti nobena dioda vas, prosimo, da z drugo napravo preverite, ali je v vtičnici na katero je priključen modem električno napajanje.

2. MODEM SE NE POVEŽE BROADBAND/DSL UTRIPA ( xDSL omrežje ):
Broadband/DSL je statusna dioda, ki nam pove stanje linije. Ob pravilnem delovanju dioda neprekinjeno sveti, kar pomeni, da je linija vzpostavljena. V kolikor ni linije dioda utripa oziroma ne sveti.
V tem primeru je potrebno preveriti priklop dovodnega linijskega kabla na modem.
Kabel mora biti na enem koncu vključen na »mikro« vtičnico, na katero je speljan linijski signal v vašem objektu, drugi konec kabla pa mora biti vključen v »DSL« priključek na zadnji strani našega modema ( sive barve ).
Kabel mora biti nepoškodovan, v kolikor imate rezervnega, ga lahko poskusite zamenjati.

3. NEDELOVANJE TELEFONIJE:
V kolikor je številka zasedena, na modemu pa dioda ( PHONE, TEL, TELEPHONE, VOICE... ) ne sveti, prosimo, da poskusite izključiti modem iz napajanja, ter ga čez nekaj trenutkov ponovno vključite nazaj.

a) priklop telefonskega aparata:
V kolikor je telefonska številka dosegljiva, telefonski aparat pa ne zvoni, bo potrebno preveriti priklop telefonskega aparata na modem.
Telefonski aparat mora biti obvezno priključen na ustrezen telefonski priključek na modemu. Modemi imajo praviloma dva priključka za priklop telefonskih aparatov, ki sta obarvano zeleno ali sivo, ter označena z eno od naslednjih oznak ( PHONE1, PHONE2, FXS1, FXS2, TEL1, TEL2 ).
Telefonske številke so primarno registrirane na priključek »1«, za to mora biti kabel od telefonskega aparata priključen v priključek »1«, da bo le ta deloval.
b) podprti telefonski aparati:
Na naš modem se lahko priključi vse analogne telefonske aparate, ki podpirajo »tonsko izbiro«. Ali določen aparat ustreza tem kriterijem, je najbolje, da preverite v dokumentaciji aparata, ali pri prodajalcu.
V kolikor bo aparat namesto na »tonsko izbiranje« nastavljen na »pulzno izbiranje«, iz takšnega aparata ne bo možno opravljati odhodnih klicev, saj bo ob dvigu slušalke slišno le piskanje. Dohodne klice boste lahko normalno sprejemali.
Številni telefonski aparati omogočajo preklop med »pulznim izbiranjem«, ter »tonskim izbiranjem«. Določeni imajo za to namenjeno posebno stikalo na samem aparatu, pri nekaterih je spremembo nastavitev potrebno opraviti preko menija aparata.

4. NEDELOVANJE INTERNETA:
V kolikor vam na napravi ne deluje internet, bo potrebno preveriti kako je vaša naprava priključena na naš modem.
Napravo lahko na naš modem priključite neposredno s kablom, ali preko WI-FI omrežja, ki ga oddaja.
V kolikor je vaša naprava povezana, nima pa internetnega dostopa, poskusite z izklopom modema iz električnega omrežja, na to pa ga po nekaj trenutkih vključite nazaj. Ko se bo modem povezal nazaj, ponovno preverite delovanje.
a) povezava preko kabla:
V kolikor imate PC priključen neposredno s kablom, mora le ta samodejno pridobiti podatke iz našega modema, ter vzpostaviti povezavo z internetom.
V kolikor vam žična povezava ne deluje, preverite priklop mrežnega kabla na obeh koncih. En konec kabla mora biti priključen neposredno na naš modem, drugi konec kabla pa v vašo napravo.
V kolikor je med našim modemom in vašo napravo še kakšna dodatna naprava ( ROUTER, SWITCH... ), to napravo odstranite, vaš PC pa priključite neposredno na naš modem, ter preverite delovanje.
V primeru nedelovanja, poskusite zamenjati mrežni kabel, ali na isti kabel priključite drugo napravo, ter preverite delovanje.
b) povezava preko WI-FI:
Preverite ali je vaša naprava povezana na pravilno WI-FI omrežje, ki ga oddaja naš modem. Dostopni podatki za povezavo so navedeni na nalepki na zadnji strani našega modema.
V kolikor je vaša naprava povezana na omrežje, ki ga oddaja naš modem, nima pa internetnega dostopa, prekinite brezžično povezavo, ter jo ponovno vzpostavite.
V kolikor to ne reši težave, oziroma vaša naprava sploh ne najde brezžičnega omrežja, preverite delovanje še s kakšno drugo napravo.

5. PRIKLOP ROUTERJA:
V kolikor želite na naš modem priključiti vaš »router«, le tega z ustreznim mrežnim kablom priključite na priključek ETH1, na našem modemu. Vaš »router« mora biti nastavljen v dinamično pridobivanje IP naslova. V tem primeru, na modemu ni potrebno spreminjati nastavitev.
V kolikor želite, da se naš modem prestavi v BRIDGE način, vaš »router« pa želite uporabljati v »routing« načinu, pokličite na 040404040, da vam tehniki uredijo konfiguracijo na modemu. Na vaš »router« pa bo potrebno vpisati podatke za PPPoE sejo, ki so navedeni na dokumentaciji, ki ste jo prejeli ob vklopu storitev.

6. DOSTOPNI PODATKI DO MODEMA:
V kolikor potrebujete dostopne podatke do spletnega vmesnika za nastavitve modema, uporabite naslednje podatke:
LOKALNI IP NASLOV ZA DOSTOP: 192.168.1.254
UPORABNIŠKO IME: user
GESLO: user

Za dostop mora biti vaša napravo povezana neposredno na naš modem, na kar v brskalnik vnesete IP naslov 192.168.1.254, ter pritisnete enter. Odprlo se bo prijavno okno, v katerega vnesete uporabniško ime in geslo navedeno zgoraj.
Znotraj vmesnika lahko upravljate z nastavitvami modema.

7. PRIKLOP TV KOMUNIKATORJEV:
V kolikor imate naročene storitve televizije, ste prejeli ustrezno število TV komunikatorjev, ki jih je potrebno povezati na glavni modem.
Vsak TV komunikator, mora biti z ustreznim ločenim mrežnim kablom povezan neposredno na naš modem, brez vmesnih naprav.
V kolikor uporabljate večje število TV komunikatorjev, lahko le te povežete preko SWITCH-a. Pogoj za delovanje je, da so na SWITCH priključeni samo TV komunikatorji, saj se v nasprotnem primeru ne bodo povezali.
Za povezavo TV komunikatorjev lahko uporabite tudi brezžične sete. Za povezavo preko njih, upoštevajte navodila, ki ste jih prejeli zraven brezžičnega seta.

8. SPREMEMBA WI-FI NASTAVITEV:
V kolikor si želite spremeniti ime WI-FI omrežja, ter geslo za povezavo, se morate povezati na spletni vmesnik modema. Za dostop glejte točko »6«, »DOSTOPNI PODATKI DO MODEMA«. Ko boste povezani v spletni vmesnik, poiščite razdelek »WIFI«. Znotraj tega razdelka si lahko spremenite nastavitve. Spremenjene nastavitve ob koncu obvezno shranite s klikom na gumb »APPLY«.
9. IZKLOP OPREME MED NEVIHTO:
Ob nevihti obstaja velika možnost okvare opreme zaradi direktnega ali indirektnega električnega sunka.
Zaradi zagotavljanja brezhibnega delovanja storitev, vas naprošamo, da med neurji izključite vso našo opremo, saj lahko v nasprotnem primeru pride do nedelovanja storitev.
Vso opremo je potrebno popolnoma izključiti iz električnega napajanja. Pri modemu je prav tako potrebno izključiti linijski kabel ( DSL ), ki je vključen v DSL priključek na zadnji strani modema. V kolikor ta kabel ostane vključen, lahko pride do električnega udara preko tega kabla, kar lahko privede, do popolne okvare celotne opreme ( tudi naprav, ki so posredno priključene na modem ).

Več lahko najdete tukaj: https://forum.a1.si/nevihtna-sezona-12/zasciti-opremo-pred-nevihtami-56

10. PRIKLOP NEPOOBLAŠČENE OPREME:
Za zagotavljanje nemotenega delovanja storitev, je potrebno, da za priklop uporabite samo ustrezno podrto opremo. V kolikor na primer uporabljate pred napetostno zaščito, lahko le ta povzroča težave na liniji, ter posledično slabo ali popolno nedelovanje storitev.

Odgovori

Še ni odgovorov

Odgovor