Kaj vpliva na hitrost mobilnega interneta?


Uporabniška raven 1
Značka +3

 

Mobilni prenos podatkov prejemaš po zračni poti, zato sta na določeni mikrolokaciji stanje oziroma kakovost signala pogojena z večimi dejavniki:

 • model naprave in zmožnost terminalske opreme dosegati maksimalne hitrosti;
 • razgibanosti reliefa, geografske pogojenosti, umetnih ovir (kovinske in železobetonske gradbene konstrukcije, metaliziranje stekla, kovinske žaluzije na oknih, ostrešja iz kovinskih materialov, izolacije, ki vsebujejo kovine itd.);
 • zunanja in notranja uporaba storitev;
 • novogradnje in adaptacije obstoječih objektov z novimi gradbenimi materiali (beton, železo, nove vrste stekel), ki so za radijske signale moteči;
 • neugodne vremenske razmere, predvsem padavine;
 • nivo sprejemnega signala na določeni točki;
 • kvaliteta signala na določeni točki;
 • zasedenost bazne postaje oz. gostota sočasnih uporabnikov na posamezni celici in zmogljivosti le-te;
 • tehnologija, ki je uporabljena za prenos podatkovnega prometa (2G/3G/4G);
 • frekvenčni spekter, ki se uporablja za določeno tehnologijo,
 • tehnologija preko katere je naprava prijavljena v omrežje;
 • omejitev količine podatkov;
 • pokritost omrežja.

Odgovori

Še ni odgovorov

Odgovor