A1 Blagajna - Vnos uporabnika


Uporabniška raven 3
Značka +3

Ko se med izdajo računa na A1 Blagajni prikaže Operater, nima davčne številke, to pomeni, da ni vpisane osebne davčne številke blagajnika.

Vsak uporabnik, ki želi izdati račun, mora biti zabeležen z osebno davčno številko. Davčna številka uporabnika se ne izpiše na računu, je pa nujen podatek in se ureja v zaledni pisarni: šifranti-> uporabniki. Pozor: Osebna davčna številka ne vsebuje predpone.

Za lažjo predstavo kje se dodaja novega uporabnika, prilagamo sliko zaledne pisarne ter navodila:
 

c2d84fb4-0233-4458-843f-b8886db256ac.jpg


1. Korak: Zahtevani podatki vsakega uporabnika:

  • prikazano ime (tj. ime, ki se prikazuje po prijavi na aplikaciji android blagajne),
  • uporabniško ime (služi za prijavo v aplikacijo, hkrati se uporabniško ime zapiše tudi na računu). Poljubno se lahko izbere velike / male črke in številke (brez presledkov).,
  • geslo (pomembno je, da ima geslo najmanj 6 znakov),
  • davčna številka uporabnika (osebna davčna številka, ne ID številka za davke od podjetja).

2. Korak: Uporabniku se določi stanje: aktiven.

3. Korak: Uporabniku se določijo prioritete oz. pravice glede na tip dela:

  • Blagajnik: Za izdajanje računov na blagajni mora uporabnik imeti pravice blagajnika. Blagajnik lahko izdaja račune, ne more urejati šifrantov (razen vnosa subjektov) in ima omejen dostop do nastavitev.
  • Administrator: Uporabnik, ki ima administratorske pravice, ima dostop do vseh podatkov in nastavitev v blagajni.

Preklopnik Pravica do vpogleda osebnih podatkov je namenjen skladnosti s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR). Samo uporabnik, ki ima to pravico, vidi podatke strank.

Spremembe se shranijo s pritiskom na gumb Shrani.


Odgovori

Še ni odgovorov

Odgovor