Zelo zanimiv

Sprememba Posebnih pogojev za izvajanje širokopasovnih storitev


Uporabniška raven 3
Značka +3

Si prejel/a dopis ali SMS obvestilo o spremembi Posebnih pogojev za uporabo širokopasovnih storitev in ne veš, kaj to zate pomeni?

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (beri AKOS) je sprejela Splošni akt o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravic končnih uporabnikov, ki velja z dnem 6.10.2019. Od tega datuma dalje imaš kot uporabnik fiksnih storitev določene pravice. Sprememba posebnih pogojev stopi v veljavo 30. 12. 2019.

Ne, ni ti potrebno v celoti brati pogojev, za lažje razumevanje smo v nadaljevanju pripravili nekaj pojasnil :point_down:

 

📌 Na koga se obvestilo nanaša?

  • fizične in pravne osebe
  • nove in obstoječe naročnike fiksnih storitev

📌 Na kaj se nanašajo spremembe?

Spremembe se nanašajo na 6. člen že obstoječih Posebnih pogojev in bolj konkretno definirajo:

  • definicije in način sporočanja hitrosti interneta,
  • dejavnike, ki vplivajo na delovanje hitrosti interneta,
  • načine meritev hitrosti interneta in
  • pravice uporabnika

📌 Kaj je od 6. 10. 2019 drugače?

Do sedaj so bili podatki o hitrosti interneta objavljeni na spletnem portalu, s spremembo bodo podatki lahko poslani tudi v pisni obliki, kot priloga aneksu k naročniški pogodbi. Gre za enake podatke, ki so sicer že dostopni na portalu.

Podatki o meritvi v pisni obliki bodo poslani v nekaj dneh po aktivaciji pogodbe.

📌 Kakšne pravice imam, če ne dosegam pogodbenih hitrosti?

V skladu s spremembo imaš na voljo določene pravice do prilagoditve pogodbenega razmerja, ki jih opredeljuje nov Splošni akt, med katerimi je za pogodbe, sklenjene po 6. 10. 2019 na voljo možnost prekinitve naročniške pogodbe brez plačila administrativnih stroškov prekinitve naročniškega razmerja.

*opomba: če si pogodbo ali aneks k pogodbi podpisal/a pred 6. 10., si bil/a z izmerjenimi hitrostmi seznanjen/a prek spletnega portala.

Več o tem si lahko prebereš na povezavi http://bit.ly/2Do30Ax

📌 Ali vsako odstopanje od navedenih hitrosti pomeni, da lahko uveljavljam pravice?

Na delovanje hitrosti interneta lahko vpliva več dejavnikov. Prvi korak, kadar ugotoviš, da gre za slabše delovanje, je ta, da se glede optimalnega delovanja posvetuješ s tehnično podporo.

Pravice lahko uveljavljaš le, če gre za redno razhajanje med pogodbeno in dejansko hitrostjo in ne ob vsakem padcu hitrosti interneta.

📌 Kako sploh vem, kakšno hitrost interneta imam?

Podatke o izmerjeni hitrosti imaš že sedaj na voljo na portalu Moj A1 oziroma Moj račun (za starejše pakete).

Meritev hitrosti interneta lahko kadarkoli preveriš tudi s pomočjo orodja AKOS Test Net, ki je na voljo na povezavi - https://www.akostest.net/

Primer navedbe pogodbenih hitrosti, določenih ob prvi meritvi, si lahko ogledaš spodaj :point_down:

In še nekaj pojasnil glede hitrosti:

  • Oglaševana hitrost – hitrost, ki jo navajamo pri oglaševanju paketov in je določena glede na naročniški paket, ki ga izbereš. Oglaševana hitrost širokopasovnega priključka je v pogodbi navedena z oznako »do«
  • Maksimalna hitrost – hitrost, s katero priključek deluje vsaj nekaj časa (npr. enkrat dnevno), pri čemer hitrosti širokopasovnih priključkov navzgor ne omejujemo z maksimalno hitrostjo, temveč s tehničnimi nastavitvami, ki zagotavljajo optimalno delovanje vseh naročenih storitev v paketu
  • Običajno razpoložljiva hitrost – hitrost, ki je dosegljiva 90% časa dneva in se meri izven vršnih ur (tj. med 19:30 in 22:00 uro) in znaša vsaj 80% maksimalne hitrosti oziroma v primeru FWBA (fixed wireless broadband access), na primer Domači net, mora običajno razpoložljiva hitrost znašati vsaj 50 % maksimalne hitrosti.
  • Minimalna hitrost - najnižja hitrost, ki jo zagotavljamo naročniku in praviloma znaša več kot 50% maksimalne hitrosti ter vsaj 25% maksimalne pritočne in odtočne hitrosti v primeru FWBA (fixed wireless broadband access), na primer Domači net

📌 Kaj lahko storim, če z meritvijo hitrosti ugotovim, da ne dosegam pogodbenih hitrosti?

Prvi pogoj je, da je meritev opravljena pravilno. Navodila najdeš tukaj  http://bit.ly/A1meritevhitrosti.

📌 V primeru pravilno podane pritožbe, tj. na podlagi pravilno izvedenih meritev, kot je navedeno na zgornji povezavi, bomo omogočili brezplačno strokovno meritev hitrosti in drugih parametrov s svojimi orodji.

Ob ugotovljenem stalnem ali redno ponavljajočem razhajanju med pogodbeno in dejansko hitrostjo interneta imaš določene pravice, ki jih določa Splošni akt o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravic končnih uporabnikov.

 

Če imaš glede navedenih sprememb kakšno vprašanje, zapiši spodaj :point_down:

 


Odgovori

Še ni odgovorov

Odgovor