Moj A1
Zelo zanimiv

Kako izbrati ustrezen stacionarni telefonski aparat?


Uporabniška raven 2
Značka +3
Zasebni uporabniki lahko imate na fiksnih omrežjih naročeni maksimalno dve stacionarni telefonski številki, na posamezen priključek.

Telefonska aparata priključiš na telefonske priključke na zadnji strani modema (običajno označena s TEL1 in TEL2, ali FXS1 in FXS2, ali PHONE1 in PHONE2)
Naročniki lahko ob prehodu k nam od drugega operaterja obdržite svojo obstoječo telefonsko številko, ki se prenese k nam.

Na našem omrežju lahko uporabljaš katerikoli analogen telefonski aparat, ki podpira možnost tonskega izbiranja (vsak novejši aparat, starejši imajo običajno možnost fizičnega preklopa med opcijo tonskega in pulznega načina)Odgovori

Še ni odgovorov

Odgovor