Wi-Fi omrežje – WiFi4EU


Uporabniška raven 1

Seznam 32 občin v Sloveniji, ki so v sklopu 3. poziva WiFi4EU razpisa prejele 15.000€ za izgradnjo Wi-Fi omrežja – WiFi4EU bo gradilo že 75.6% slovenskih občin.

Povezava

https://www.blog.uporabnastran.si/2019/10/29/seznam-32-obcin-v-sloveniji-ki-so-v-sklopu-3-poziva-wifi4eu-razpisa-prejele-15-000e-za-izgradnjo-wi-fi-omrezja-wifi4eu-bo-gradilo-ze-75-6-slovenskih-obcin/


Odgovori

Še ni odgovorov

Odgovor