Sklenitev naročniškega razmerja - zasebni uporabniki


Uporabniška raven 3
Značka +3
Te zanima prihod k A1? Odlično. 🎉 Da bo postopek čim bolj enostaven, smo zate zbrali vse informacije, ki jih potrebuješ ob sklenitvi novega naročniškega razmerja.

Pa gremo kar po vrsti. 👇🏼

Kje lahko skleneš novo naročniško razmerje?
Na vseh prodajnih mestih A1, na spletni strani ali preko kontaktnega centra.

Kaj pri tem potrebuješ?
S seboj oz. pri sebi imej veljavni osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali novo vozniško dovoljenje v obliki kartice) in davčno številko. Na prodajnem mestu lahko hkrati skleneš tudi trajnik, pri tem pa potrebuješ še bančno kartico.

Koliko te stane novo naročniško razmerje?
Ob sklenitvi novega naročniškega razmerja se zaračuna znesek priključnine, ki je zaračunan na prvem izdanem računu v višini 11,99 EUR.

Ali so kakšne omejitve? 🆘
Pogoji za sklenitev naročniške pogodbe z A1 so:
 • polnoletnost;
 • poslovna sposobnost;
 • stalno prebivališče v Republiki Sloveniji oz. na območju EU oz. EGP;
 • da podjetju A1 predložiš vse podatke glede svoje istovetnosti in ostale podatke, na podlagi katerih lahko A1 ugotovi, da izpolnjuješ vse pogoje za sklenitev naročniške pogodbe;
 • da predložiš ustrezne dokumente oz. listine, na podlagi katerih je mogoče preveriti oz. potrditi točnost in popolnost vseh predloženih podatkov;
 • plačilna sposobnost in dokazilo o le-tej (s potrdilom o znesku osebnih prejemkov ali na drug način v skladu z zahtevami A1);
 • poravnane obveznosti do A1;
 • da nimaš z A1 sklenjenih že dveh ali več naročniških pogodb;
 • da nimaš z A1 nobenih spornih razmerij.
Kaj pa če si mladoletna oseba?
Ni problema. Za mlade med 11 in 18 let starosti lahko naročniško razmerje sklenejo starši ali zakoniti zastopniki, ki pa morajo biti starejši od 31 let.

Koliko naročniških razmerij lahko skleneš?
Hkrati lahko skleneš do dve naročniški razmerji, je pa lahko število tudi večje od navedenega. Informacijo o končnem številu sklenjenih naročniških razmerij prejmeš na prodajnem mestu.

Kaj pa telefonska številka? 📱
Naročniško številko lahko izbereš iz seznama številk, ki so na voljo. Lahko pa preneseš tudi obstoječo številko, če je trenutno aktivna pri drugem operaterju. Za uspešen prenos pa bomo potrebovali še številko zadnjega računa trenutnega operaterja.

In za konec… 🤓

Ob sklenitvi naročniškega razmerja za mobilne storitve prejmeš kartico SIM in napravo, če se odločiš za nakup.

Ob sklenitvi naročniškega razmerja za fiksne storitve (televizija, internet, telefonija) se nabor opreme, ki jo prejmeš v brezplačno uporabo glede na naročeno storitev razlikuje:

 • paket lahko vsebuje več digitalnih sprejemnikov, elektro sete, DIN kabel, optično napravo ONT ali razdelilnik,
 • vsi naročniki brezplačno prejmete modem, izjemi sta kabelski internet in internet prek ponudnika OŠO Tritel, kjer modem zagotovi lastnik oz. upravitelj omrežja.
Tako, vabimo te, da si ogledaš našo ponudbo in se nam pridružiš. 😍 Če nam ni uspelo odgovoriti na vsa vprašanja, ki se porajajo ob prihodu k A1, se pa oglasi spodaj v komentarjih.

Odgovori

Še ni odgovorov

Odgovor