Priklop storitev prek optičnega omrežja FTTH in GPON


Uporabniška raven 3
Značka +3

Si podpisal/a pogodbo za priklop 📧☎️ 📺 prek optičnega omrežja in te zanima, kakšen je postopek od podpisa pogodbe do aktivacije storitev? Beri naprej :point_down:

Naročilo poteka po naslednjih korakih:

 • preveritev tehnologije 💒
 • sklenitev oziroma podpis pogodbe 📝
 • oddaja poizvedbe upravitelju omrežja ❓
 • potrditev upravitelja – oddamo naročilo ✔️
 • določimo datum vklopa 🕘
 • priklop opreme - montaža 🔌

Za lažje razumevanje postopkov, smo pripravili podrobna pojasnila :point_down:

📌Preveritev tehnologije

Za preveritev možnosti priklopa na optično omrežje potrebujemo točen naslov in tudi številko stanovanja. Predvsem je to pomembno, če gre za večstanovanjsko stavbo ali blok.

📌Podpis pogodbe

Dokumentacijo za paket Kombo v celoti podpiše tisti, ki bo naročnik pri A1.

Izjema:point_up:Če je pri drugem operaterju naročnik druga oseba, mora le ta podpisati del dokumentacije, ki jo imenujemo FNP ali vloga za prehod med ponudniki.

Na FNP obrazcu je potrebno izpolniti naslednje podatke:

 • ime in priimek naročnika pri obstoječem ponudniku
 • davčno številko naročnika
 • naslov priključka
 • označiti ali gre za prekinitev naročniškega razmerja s prehodom na A1 ali ohranitev razmerja
 • naročniški podatek (TS uporabniško ime, T2 številka pogodbe, Telemach šifra kupca)
 • če se prenaša stacionarna številka, se izpolni tudi polje za telefonsko številko in številko zadnjega izdanega računa
 • podpis obstoječega naročnika

Primer pravilno izpolnjenega FNP obrazca::writing_hand:

 

Opomba :point_up:  FNP obrazec potrebujemo, če gre za priklop na isti tehnologiji ali če se prenaša stacionarna telefonija. V nasprotnem primeru ob naročilu izpolnitev tega obrazca ni potrebna.

Odjavo vselej uredimo mi, kadar se prenaša stacionarna številka ali če gre za priklop na isti tehnologiji. Če ta pogoj ni izpolnjen, moraš odjavo pri obstoječem ponudniku urediti sam/a – predlagamo, da počakaš na priklop pri A1 in odjavo urediš naknadno.

Primer: če si trenutno priključen/a na optično omrežje operaterja T2, ne gre za priklop na isti tehnologiji, saj na njihovem optičnem omrežju ne gostujemo.

Nekaj razlogov za nepopolno dokumentacijo

 • podatki o lokaciji niso pravilni (napačna hišna številka)
 • manjka številka stanovanja
 • na lokaciji so že aktivne storitve, manjka nam obrazec za prehod med operaterji  FNP (na en priključek je lahko priklopljen le en operater)
 • napačni podatki o obstoječem naročniku na obrazcu za prehod med operaterji
 • napačna stacionarna številka za prenos ali neaktivna številka pri prejšnjem ponudniku (prenašamo lahko le aktivno številko)
 • manjka številka zadnjega računa
 • ni vpisana pravilna kontaktna številka

📌Oddaja poizvedbe upravitelju omrežja

Optično omrežje (razen lastnega) najemamo od operaterja Telekom Slovenije d.d, ki je hkrati tudi upravitelj omrežja. Na podlagi podpisane dokumentacije za izbrano lokacijo posredujemo preveritev, s katero pridobimo informacijo ali je na lokaciji že možno oddati naročilo. 

📌Potrditev upravitelja - oddamo naročilo

Upravitelj omrežja na podlagi naše poizvedbe preveri, če so na lokaciji izpolnjeni vsi tehnični pogoji za priklop in če so podatki na vlogi pravilni. Ko prejmemo potrditev, oddamo naročilo.

📌Določitev termina priklopa ⌛️

Časovni interval naročila je odvisen od izpolnitve tehničnih pogojev za priklop. Ko je linija pripravljena v celoti, se določi prvi prosti termin, ki je na voljo. 

Sprememba termina priklopa - določen termin priklopa je mogoče prestaviti le na kasnejši termin. Prav tako ni mogoče spremeniti ure priklopa, saj se na lokaciji oglasita dva tehnika in je določen termin usklajen z obema.


O terminu priklopa je naročnik obveščen prek SMS, prav tako prejme klic, s katerim se pravočasno preverijo vse tehnične zahteve na lokaciji in obvesti ali bo treba na lokaciji zagotoviti prisotnost – ni nujno, da je prisoten naročnik, lahko je tudi družinski član, prijatelj - kdorkoli bo, potrebujemo njegovo kontaktno številko.

📌Priklop opreme - montaža

Montaža opreme je vselej predvidena v primeru priklopa na optično omrežje. Na lokaciji je takrat treba obvezno zagotoviti prisotnost.

Ob montaži tehnik prinese na lokacijo vso naročeno opremo in uredi priklop. Modem poveže z optičnim kablom v optično dozo. Med modemom in TV vmesnikom napelje UTP kabel (če mora biti kabel daljši od 1,5m, se doplača).

...

Pogoji za priklop storitev 💡

Osnovna pogoja za priklop sta izgrajeno optično omrežje od centrale do lokacije priključka in zgrajena optična doza na lokaciji. Poleg tega mora biti urejena tudi interna inštalacija (UTP kabli, ki so potrebno za povezavo med modemom in TV vmesniki).

Optična doza je priklopljena v več različicah, prepoznaš jo po beli škatli, ki se nahaja nad vrati ali nekje v bližini vhoda.

 

 

GPON in kaj so posebnosti pri priklopu? :point_down:

V primeru priklopa na optično omrežje GPON je med optično dozo in modemom potrebno še priključiti ONT vmesnik – tega montira tehnik upravitelja omrežja. ONT je naprava, v katero je napeljan optični kabel iz optične doze, oprema se na ONT priključi z UTP kablom.

Za priklop storitev mora biti omrežje izgrajeno v celoti. Če je na lokaciji priklopa že montirana optična doza, še ne pomeni, da je tudi omrežje v celoti pripravljeno, na relaciji lokacija in centrala. Kadar gre za večji gradbeni poseg, se hkrati gradi omrežje za več končnih lokacij. Ko nam upravitelj potrdi, da je omrežje zgrajeno, lahko nadaljujemo s postopki priklopa.

Izgradnja GPON omrežja lahko traja dalj časa, tudi več kot mesec dni.

 

 

Interna inštalacija je v domeni naročnika :point_up:

Za priklop modema s TV vmesniki ali Elektro TV-setom je treba urediti UTP kabel. Opremi je v škatli priložen kabel v dolžini 1,5 m, preboj sten in ureditev kanalov za kabel uredi naročnik sam.

Namesto UTP kabla lahko za povezavo modema s TV vmesniki naročiš komplet in dodatne sprejemnike, imenuje se Elektro TV set. Več o samem priklopu si lahko ogledaš na povezavi http://bit.ly/A1-elektroTVset.

 

Ali je mogoče med priklopom naročiti dodatno opremo

Med samim postopkom priklopa ni mogoče odstranjevati ali naročevati dodatnih storitev ali opreme. Spremembe je mogoče urejati po uspešnem priklopu, ko so vsi postopki že zaključeni.

 

Se ti morda poraja še kakšno vprašanje? Napiši :point_down:

A1_Dolores 1 leto nazaj

@darkosin Dolžina optičnega kabla je 15 metrov, prav tako so brezplačni kanalčki.

Če pa gre za priklop na optično omrežje GPON pa je ta dolžina okoli 2 metra (med optično dozo in vmesnikom, ki je povezan z optično vrvico).

Ogled izvirnika

Odgovori 7

Kolikšna je lahko dolžina optičnega kabla od doze do modema (stroški ?). Lep pozdrav

Uporabniška raven 3
Značka +3

@darkosin Kakšno dolžino pa imaš v mislih? Preverimo s terenskimi tehniki.

8 - 9 metrov, t.j. do mesta, kjer je sedaj stacioniran modem. V bližini mesta, kjer bo nameščena doza, ni električne napeljave za modem. Urška, vnaprej hvala za odgovor.

Uporabniška raven 2
Značka +3

@darkosin Dolžina optičnega kabla je 15 metrov, prav tako so brezplačni kanalčki.

Če pa gre za priklop na optično omrežje GPON pa je ta dolžina okoli 2 metra (med optično dozo in vmesnikom, ki je povezan z optično vrvico).

Pozdravljeni,

Danes je bil monter pri nas in pravi, da so kanalcki placljivi, vi pa pisete, da so brezplacni? Kaj je sedaj resnica?

@darkosin Dolžina optičnega kabla je 15 metrov, prav tako so brezplačni kanalčki.

Če pa gre za priklop na optično omrežje GPON pa je ta dolžina okoli 2 metra (med optično dozo in vmesnikom, ki je povezan z optično vrvico).

Pozdravljeni,

Danes je bil monter pri nas in pravi, da so kanalcki placljivi, vi pa pisete, da so brezplacni? Kaj je sedaj resnica?

 

 

Pozdravljeni,

naročen imam priklop a1net fix na optiko. Ker nimam montirane doze na optičnem kablu, mojega monterja doze zanima, kateri tip optične vtičnice naj vgradi v dozo, da bo kompatibilna z vašim modemom.

Hvala.

Lp. Boris

Odgovor