Popust za upokojence


Uporabniška raven 3
Značka +3Popust Senior lahko upokojenec vklopi na paketu za mobilno telefonijo A1 Go!.

Paketov A1 Go! je več in se med seboj razlikujejo, popust pa je na vseh enak. Znašal bo 1 € mesečno. Opis paketov je na voljo tu.

Popust velja za 1 mobilno številko. Če je upokojenec naročnik na več številkah, izbere tisto, na kateri bo popust vklopil. Da je vklop mogoč, mora biti na njej izbran pravi paket (A1 Go!), ni pa potrebno, da se na paketu sklene vezava.


Kaj pa paketi za fiksni internet, televizijo in stacionarno telefonijo?

Na teh popust Senior ne velja. ❌

Tistim, ki imajo pri nas naročeno tako mobilno telefonijo s paketom A1 Go! kot storitve fiksnega interneta s paketom A1 Kombo ter zanje prejemajo zbirni (skupni) račun, se bo upošteval drug popust. Imenuje se A1 Connect in znaša 2 € mesečno. Na voljo je vsem naročnikom – ne samo upokojencem.

Lahko pa upokojenec prejema oba popusta - 1 € Senior in 2 € A1 Connect (če ima paket A1 Go! povezan s paketom A1 Kombo). Če namesto običajnega računa po pošti prejema eRačun, bo prejel še dodani popust v znesku 1 €. Vsi trije popusti so združljivi.


Kaj je potrebno storiti za vklop popusta?

Popust se vklopi, če se upokojenec oglasi na prodajnem mestu in se tam izkaže s svojo kartico upokojenca. Ta izgleda tako:Če naročniško razmerje sklene na prodajnem mestu, lahko to uredi že takrat, ni pa nujno. Za vklop popusta se lahko oglasi tudi kasneje.

Najbližje prodajno mesto lahko poiščeš tu.


Kaj pa, če upokojenec že ima popust Senior na katerem od starejših paketov?

Tudi v preteklih letih smo za upokojence imeli ugodnosti. Zato je mogoče, da je uporabnik popust Senior že pridobil na katerem od naših starejših paketov. Znesek popusta je na teh različen in se običajno obračuna v procentu na mesečno naročnino.

Če bo upokojenec starejši paket obdržal, lahko na njem obdrži tudi obstoječi upokojenski popust. Običajno ta ni časovno omejen, povsem gotovo pa lahko to preveri na prodajnem mestu ali s sodelavci na številki za pomoč uporabnikom.

Če pa bo paket zamenjal, se bo s tem prenehal upoštevati obstoječi popust. V primeru, da bo izbral novi paket A1 Go!, bo lahko vklopil novi popust Senior v znesku 1 € mesečno. Za vklop se bo potrebno na prodajnem mestu znova izkazati s kartico upokojenca.


In kako je popust videti na računu?

Na računu za paket A1 Go! bo viden v posebni vrstici:Na starejših paketih je popust Senior naveden v isti vrstici kot mesečna naročnina na izbrani paket. Na računu bo najprej ime paketa, nato znesek mesečne naročnine, sledila bosta znesek popusta ter znesek naročnine z upoštevanim popustom.


Odgovori

Še ni odgovorov

Odgovor