Nadomestna številka


Uporabniška raven 4
Značka +3
Če se odločiš za prekinitev mobilnega naročniškega razmerja pri A1, se prenos telefonske številke uredi zelo hitro – v roku delovnega dne, dveh, če so vsi pogoji za uspešen prenos številke izpolnjeni.

Ker lahko pride pri prenosu mobilne telefonske številke do nepredvidenih izzivov – in pa, ker pride do prekinitve naročniškega razmerja z zadnjim dnem obračunskega cikla naročnika, zagotovimo možnost uporabe storitev A1 do zadnjega dne obračunskega obdobja.

Po prekinitvi naročniškega razmerja tako izdamo zadnji račun za opravljene storitve – v tiskani obliki, do datuma prekinitve naročniškega razmerja (datum je odvisen od obračunskega obdobja), vključno z zagotovljeno začasno telefonsko številko.

Začasno telefonsko številko na zadnjem računu prepoznaš tako, da v stolpcu »količina« preveriš število obračunanih paketov storitev (1 za naročnikovo številko ter 1 za začasno številko). Pri tem je naročniški paket obračunan v sorazmernem delu glede na datum prenosa številke, v preostalem delu – do zadnjega dne obračunskega obdobja in datuma prekinitve naročniškega razmerja pa začasna številka).

Začasna številka in z njo povezana vrednost obračuna je navedena v specifikaciji zadnjega računa v zbirni tabeli uporabnikov.

Odgovori

Še ni odgovorov

Odgovor